Your search returned 26 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dozór policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym / Jacek Kosonoga. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego / Maria Rogacka-Rzewnicka. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-103808] (1).
Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak ; [aut. Tadeusz Bojarski et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym / Hanna Paluszkiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-103756] (1).
Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości / pod red. Cezarego Kuleszy. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-103806] (1).
Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Wojciech Jasiński. Edition: Stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Immunitety w polskim postępowaniu karnym / Barbara Janusz-Pohl. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Rzetelny proces karny : materiały konferencji naukowej, Trzebieszowice, 17-19 września 2009 r. / pod red. Jerzego Skorupki, Wojciecha Jasińsiego. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Hanzai znaczy przestępstwo : ściganie przestępstw pospolitych oraz white-collar-crimes w Japonii / Jacek Izydorczyk. Edition: Stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym / Michał Rusinek. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Warunkowe umorzenie postępowania karnego / Tomasz Kozioł. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108348] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Małoletni jako świadek w procesie karnym / Magdalena Kornak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080622] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym / Damian Gil. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym / Radosław Koper. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym / Grzegorz Kopczyński. Edition: Stan prawny na 23 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kluczowe problemy procesu karnego / red. nauk. Piotr Hofmański. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091284] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Profilowanie kryminalne / red. Jerzy Konieczny, Maciej Szostak. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
O sprawiedliwości procesu karnego / Jerzy Skorupka. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-115538] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zatarcie skazania / Blanka Julita Stefańska. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluver business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym / red. nauk. Paweł Wiliński. Edition: Stan prawny na 25 października 2013.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Europejskie ściganie karne : zagadnienia ustrojowe / Adam Górski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Badanie świadka w aspekcie jego ochrony w procesie karnym / Radosław Koper. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-112023] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym : analiza w perspektywie funkcji prawa karnego / Jan Jodłowski. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Z problematyki funkcji procesu karnego / red. nauk. Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym / Maciej Fingas. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).

Powered by Koha