Your search returned 90 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Telewizja interaktywna a prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-066100] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej / Anna Jurkowska-Zeidler. Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091135] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej / Izabela Wróbel. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów / Andrzej Matlak ; [tł. tekstu ang. Natalia Kałuża]. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters KLuwer Polska business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej : od transformacji przez inflację do integracji / Wiesława Przybylska-Kapuścińska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie / Mariusz Kondrat. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej / pod red. Piotra Hofmańskiego ; [autorzy] Piotr Hofmański [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Geograficzne oznaczenia pochodzenia : studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego / Edyta Całka. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Nowe tendencje w prawie konkurencji UE / pod. red. Eugeniusza Piontka ; [aut.] Bożena Nowak-Chrząszczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-110668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego / Maciej Szpunar. Edition: Stan prawny na 31 lipca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091132] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wspólnotowe prawo imigracyjne / Izabela Wróbel. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-007310] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Konflikt interesów w administracji publicznej / Patrycja Joanna Suwaj. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Odpowiedzialność za produkt / Monika Jagielska. Edition: 2. wyd. zm., stan prawny na 30 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców / Agnieszka Michnik. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw / Sławomir Dudzik. Edition: Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-110636] (1).
Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki / Agnieszka Kastelik-Smaza. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawa osób transseksualnych : rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce / pod red. Anny Śledzińskiej-Simon ; [wprow. Adam Bodnar]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego / Anna Kalisz. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-109794] (1).
Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej : nowe zjawiska i tendencje / pod red. Stanisława Biernata i Sławomira Dudzika. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091131] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Zasada jurysdykcji powierzonej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich : o jurysdykcyjnych granicach i wyborach w dynamicznej "wspólnocie prawa" / Tomasz Tadeusz Koncewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090549] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet / Agata Jaroszek. Edition: Stan prawny na dzień 14 lipca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Czas pracy / pod red. Ludwika Florka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-086127] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Dominika Ewa Harasimiuk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia / red. Bartłomiej Kurcz. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych : IV Letnie Warsztaty Doktoranckie : Łódź 30 czerwca - 2 lipca 2010 r. / red. Bogumił Brzeziński, Jan Paweł Tarno. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej / Janusz Ruszkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności / Paweł Wojciechowski. Edition: Stan prawny na 1 marca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem / Aleksandra Suchorzewska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Wojciech Piątek. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108290] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).

Powered by Koha