Your search returned 561 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego / Maria Rogacka-Rzewnicka. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-103808] (1).
Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym / Monika Tenenbaum. Edition: Stan prawny na 20 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego / Marcin Podleś. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094746] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Skóra. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-091050] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych / Jelena Kondratiewa-Bryzik. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108303] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Tomasz Jurczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091139] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Społeczna odpowiedzialność banków : miedzy ochroną konsumenta a osłoną socjalną / Włodzimierz Szpringer. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091066] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Konsument a reklama : studium cywilnoprawne / Agnieszka Malarewicz. Edition: Stan prawny na 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091070] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
  On hold (1).
Lists:
Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego : w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian / pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Grażyny Artymiak ; [aut. Tadeusz Bojarski et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym / Hanna Paluszkiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-103756] (1).
Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości / pod red. Cezarego Kuleszy. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-103806] (1).
Instytucja ułaskawienia w prawie polskim / Piotr Rogoziński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080621] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej / red.: Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski ; [aut.: Stefan Płażek et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057682] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym / Joanna Wyporska-Frankiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-057685] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zarządzanie profesjonalną praktyką medyczną / Kazimierz Rogoziński. Edition: Stan prawny na dzień 2 listopada 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
Lists:
Odpowiedzialność za produkt / Monika Jagielska. Edition: 2. wyd. zm., stan prawny na 30 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców / Agnieszka Michnik. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych / Piotr Antoszek. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności / Beata Więzowska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059325] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących prace zarobkową / Joanna Unterschütz. Edition: Stan prawny na 1 października 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja : studium cywilnoprawne / Justyna Balcarczyk. Edition: Stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych / Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064255] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Ustawowe określenie sankcji karnej / Paweł Burzyński. Edition: Stan prawny na 6 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ubezpieczenia na życie : aspekty prawne / Magdalena Szczepańska. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078561] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Open content : zagadnienia prawne / Piotr Wasilewski. Edition: Stan prawny na 30 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym / Dominika Dróżdż. Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw / Sławomir Dudzik. Edition: Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-110636] (1).
Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej / Katarzyna Jasińska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108127] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).

Powered by Koha