Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks spółek handlowych : komentarz do artykułów 459-633 : suplement do Tomu 4 / Stanisław Sołtysiński [et al.] ; przepisy karne oprac. Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-025510] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 4, Aktualizacje / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo wekslowe i czekowe : komentarz / Marek Czarnecki, Lidia Bagińska. Edition: 5. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1-18 / aut.: Leszek Garlicki, Piotr Hofmański, Andrzej Wróbel ; red. Leszek Garlicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084332] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Janusz Gajda [et al.]. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1.5.2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-296 / red. Piotr Hofmański ; aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 2, Komentarz do artykułów 297-467 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski ; aut. Joanna Dominowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-080593] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Regulamin arbitrażowy UNCITRAL : komentarz / Piotr Nowaczyk, Andrzej Szumański, Maria Szymańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Other title: Regulamin arbitrażowy United Nation Commission on International Trade Law.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Stanisław Gurgul. Edition: 8. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 2, Komentarz do artykułów 19-59 oraz do protokołów dodatkowych / red. Leszek Garlicki ; aut. Renata Degener [et al.]. Edition: Uwzględnia stan prawny na dzień 1.8.2010 r. (uzupełniony orzeczeniami z kolejnych trzech miesięcy).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 1, Przepisy ogólne, spółki osobowe : komentarz do artykułów 1-150 / aut. Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-115707] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek, przepisy karne : komentarz do artykułów 491-633 / aut. Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Other title: Łączenie, podział i przekształcanie spółek, przepisy karne.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-115710] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz / red. Andrzej Wróbel ; aut. Anna Błachnio-Parzych [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1.10.2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo bankowe : komentarz / red. Hanna Gronkiewicz-Waltz ; aut. Izabela Flakiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Kodeks pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski ; aut. Grzegorz Goździewicz [et al.]. Edition: 9. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: KP.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Krystyna Gromek. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. Other title: KRO : komentarz.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 3, Spółka akcyjna : komentarz do artykułów 301-490 / aut. Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: Spółka akcyjna : komentarz do artykułów 301-490.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-115709] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz : art. 1-366 / red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; aut.: Helena Ciepła [et al.]. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks karny wykonawczy : komentarz / Stefan Lelental. Edition: 5. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : art. 367-729 / red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; aut.: Helena Ciepła [et al.]. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / red. nauk. Tadeusz Skoczny, koordynatorzy działów Maciej Bernatt [et al.] ; aut. Dariusz Aziewicz [et al.]. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na 18.01.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 5, Pozakodeksowe prawo handlowe / autorzy Jacek Giezek, André Helin, Katarzyna Jasińska, Iwona Karasek-Wojciechowicz, Piotr Kardas, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Iwona B. Mika, Krzysztof Oplustil, Anna Rachwał, Marcin Spyra, Janusz Szwaja, Monika Tarska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. Other title: Pozakodeksowe prawo handlowe.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115711] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz / red. Zbigniew Jara ; aut. Tomasz Bieniek [et al.]. Edition: [Stan prawny na 1 września 2014 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Other title: KSH.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / red. Roman Hauser, Andrzej Skoczylas ; aut. Roman Hauser [et al.]. Edition: 7. wyd., [stan prawny na dzień 1 października 2014 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Other title: EgzAdmU.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 3, Komentarz do artykułów 468-682 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo farmaceutyczne : komentarz / redaktor Leszek Ogiegło ; autorzy Rafał Blicharz, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Barbara Jendryczko, Leszek Ogiegło, Gabriela Rączka, Piotr Ślęzak, Leszek Wilk. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks karny : część ogólna. T. 2, Komentarz : art. 32-116 / redaktorzy Michał Królikowski, Robert Zawłocki ; autorzy Magdalena Błaszczyk, Joanna Długosz, Elżbieta Hryniewicz-Lach, Michał Królikowski, Jerzy Lachowski, Andrzej Sakowicz, Krzysztof Szczucki, Anna Walczak-Żochowska, Wojciech Zalewski, Robert Zawłocki, Sławomir Żółtek. Edition: 3. wyd., [stan prawny obowiązujący od 1.7.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Other title: KK.Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / redaktorzy Roman Hauser, Marek Wierzbowski ; autorzy Janusz Drachal, Maria Jagielska, Jacek Jagielski, Aleksandra Wiktorowska, Maksymilian Cherka, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, Grzegorz Rząsa, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Karolina Wojciechowska, Katarzyna Zalasińska. Edition: 3. wyd. zm. i uzup., [stan prawny na dzień 9.4.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Other title: PPSA.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Komentarz : Art. 730-1088 / redaktorzy Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; autorzy Arkadiusz Cudak, Józef Jagieła, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Monika Michalska-Marciniak, Marek Sychowicz, Tadeusz Żyznowski. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Other title: KPC.Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha