Your search returned 249 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Ewa Nowińska, Michał du Vall. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 października 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041497] (1).
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej / Tomasz R. Aleksandrowicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-041461] (1).
Podatki : problem władzy publicznej i podatników / Cezary Kosikowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawo bankowe : komentarz / Mirosław Bączyk [et al.]. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 25 sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049509] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Proces karny : zarys systemu / Stanisław Waltoś. Edition: Wyd. 9 popr. i uzup., stan prawny na 15 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-047061] (7).
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 30 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048101] (1).
Nieruchomości : problematyka prawna / Gerard Bieniek, Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 4, (3 dodr.), stan prawny na 21 września 2007.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049189] (2).
Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Jan Barcz [et al.] ; pod red. Jana Barcza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-109870] (1).
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 1, Część ogólna / Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 8 (dodr.), stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Other title: K.C..Availability: Copies available for loan: [M-070634] (3).
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz / Jan Paweł Tarno. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 5 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102134] (1).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / Helena Ciepła [et al.] ; pod red. Kazimierza Piaseckiego. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 15 listopada 2005 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006 (2005). Availability: Copies available for loan: [M-080501] (1).
Fascynujące ścieżki filozofii prawa / pod. red. Jerzego Zajadło. Publisher: Warszaw : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Gospodarka mieniem komunalnym / Joanna Jagoda, Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-095672] (1).
Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego / Małgorzata Halszka Kurleto. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Checked out (1).
Prawo karne gospodarcze : zarys wykładu / Jerzy Skorupka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-059365] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 3 zm., (dodr. 2), według stanu prawnego na dzień 15 czerwca 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Other title: Własność i inne prawa rzeczowe.Availability: Copies available for loan: [M-043711] (1).
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 4 zm., w/g stanu prawnego na dzień 15 marca 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Other title: Własność i inne prawa rzeczowe.Availability: Copies available for loan: [M-043705] (2).
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2 / Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. Gerarda Bieńka. Edition: Wyd. 4 zm., w/g stanu prawnego na dzień 15 maja 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. Other title: Zobowiązania.Availability: Copies available for loan: [M-043700] (3).
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 15 czerwca 2003 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 25 września 2003 roku).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003. Other title: Własność i inne prawa rzeczowe.Availability: Copies available for loan: [M-025537] (2).
  Copies available for hold on place: [M-043695] (1).
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1 / Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. Gerarda Bieńka. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 15 czerwca 2003 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 25 września 2003 roku).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003. Other title: Zobowiązania.Availability: Copies available for loan: [M-051452] (3).
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2 / Gerard Bieniek [et al.] ; pod red. Gerarda Bieńka. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 15 czerwca 2003 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 25 września 2003 roku).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003. Other title: Zobowiązania.Availability: Copies available for loan: [M-051449] (3).
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 4, Spadki / Elżbieta Skowrońska-Bocian. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 15 czerwca 2003 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 25 września 2003 roku).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003. Other title: Spadki.Availability: Copies available for loan: [M-025551] (2).
  Copies available for hold on place: [M-043690] (1).
Wygaśnięcie mandatu radnego / Piotr Sitniewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-109960] (1).
Postępowanie cywilne : zarys wykładu / Henryk Dolecki. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-008289] (3).
Postępowanie cywilne / Jerzy Jodłowski [et al.]. Edition: Wyd. 5 zm. i zaktualizowane, stan prawny na 31 lipca 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053607] (6).
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki. Edition: Wyd. 12.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-020873] (3).
Prawo mediów / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050771] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Polskie prawo finansowe : finanse publiczne / Elżbieta Chojna-Duch. Edition: Wyd. 5 zaktualizowane, stan prawny na 1 maja 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049235] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o podatku od spadków i darowizn : komentarz / Krystyna Chustecka, Ireneusz Krawczyk, Maciej Kurasz. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2007 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003752] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Nowe uregulowania z zakresu VAT : dyrektywa 2006/112/WE / Wojciech Maruchin. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003753] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).

Powered by Koha