Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej wraz z Protokołami / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092617] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej : załączniki. (Cz. 1) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092618] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej : załączniki. (Cz. 2) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092619] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej. (Cz. 1) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092621] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Królestwa Norwegii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej. (Cz. 2) / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092622] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Traktat zmieniajacy Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie w odniesieniu do Grenlandii / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092616] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Jednolity Akt Europejski. Traktat o Unii Europejskiej. Akt zmieniający Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego upoważniający Radę Gubernatorów do utworzenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092620] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej ; Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty ; Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej ; Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty ; Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2002 zmieniająca Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ; Decyzja Rady z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 zmieniająca Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezposrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, EURATOM / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092623] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktaty Rzymskie : Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą : Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Traktat ustanawiający jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich (Traktat fuzyjny). Traktat zmieniający niektóre postanowienia budżetowe Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie i Traktatu ustanawiającego jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092614] (4).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Traktat w sprawie przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii, Królestwa Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Traktat zmieniający niektóre postanowienia finansowe Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie oraz Traktatu ustanawiającego jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich. Akt dotyczący wyboru przestawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich. Decyzja Rady 76/787/EWWiS, EWG, EURATOM / [nadzór ogólny: Anna Kierzkowska, Maria A. Łabędzka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092615] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ekonomia : finanse, pieniądz. [T. 2], Indeksy : [angielski, francuski, niemiecki, polski] / [oprac wersji pol. Maria Rzewuska, Anna Gałkiewicz, Jolanta Falkenberg ; konsultacja jęz. Maria Łabędzka] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Tłumaczeń. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Other title: Economie, finance, monnaie - glossaire en neuf langues Commission des Communautés Européennes.Availability: Copies available for hold on place: [M-111598] (1).

Powered by Koha