Your search returned 144 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061685] (6).
  Copies available for hold on place: [M-101665] (1).
Pakiet klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej / opracowanie redakcyjne Elżbieta Nowicka. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-062545] (5).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health check) z punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061453] (4).
  Copies available for hold on place: [M-101666] (1).
Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061456] (4).
  Copies available for hold on place: [M-109982] (1).
Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej : [zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym] / oprac. Jan Barcz ; współpr. Agnieszka Grzelak, Mirosława Kapko, Anna Siwek ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Prawa Unii Europejskiej. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093177] (5).
  Copies available for hold on place: [M-109887] (1).
5 lat Polski w Unii Europejskiej : [raport / przygot. w: Departament Analiz i Strategii. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; zespół red. Małgorzata Kałużyńska, Katarzyna Smyk, Jakub Wiśniewski]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009. Other title: Pięć lat Polski w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-086439] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Ukraine and the European Union : financing accelerating integration = Ukraina a Unia Europejska : finansowanie przyspieszenia integracji / Alan Mayhev Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. Other title: Ukraina a Unia Europejska | Ukraïna ta Êvropejs'kij Soûz.Availability: Copies available for loan: [M-100778] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie 29 października 2004 r. (CIG 87/2/04 REV2, Bruksela, 29 października 2004 r.) / [Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-091122] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Projekty kulturalne - krok po kroku / [aut. tekstów Monika Maziarka et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej : Narodowe Centrum Kultury, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063569] (1).
Lotne związki organiczne powstałe w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych / [ [red. Jakub Koniecki]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-063558] (1).
Sposoby wdrażania dyrektyw opartych na Nowym Podejściu oraz Globalnym Podejściu : przewodnik / przygotowanie wersji pol. Ministerstwo Gospodarki. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-063559] (1).
Analiza skutków prawnych regulacji wprowadzanych przez ustawodawstwo dostosowawcze dla samorządów gminy, powiatu i województwa / [aut. Teresa Rabska]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-063560] (1).
Środki ochrony indywidualnej : informacje dla pracodawcy / [aut.: Elżbieta Balasińska, Mieczysław Foltyn]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-063562] (1).
Wdrożenie ustawy o czasie pracy kierowców / [aut. Małgorzata Kałużyńska]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-063561] (1).
Przewodnik po Wspólnej Polityce Rybołówstwa / [red. Andrzej Graś]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-063563] (1).
Biuletyn nabytków Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich : styczeń - grudzień 2007 / Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079920] (1).
  Copies available for hold on place: [M-064474] (1).
Polska policja w Unii Europejskiej / [aut. Komenda Główna Policji] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-081575] (1).
Bałkany Zachodnie a integracja europejska : perspektywy i implikacje / [zespół aut. Rafał Sadowski (red.) et al.] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, Ośrodek Studiów Wschodnich. Zespół Środkowoeuropejski. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-097052] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Lists:
Łączność : wybrane zagadnienia funkcjonowania jednolitego rynku / red. nauk. Eugeniusz Piontek. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-083933] (1).
UE w Internecie : przewodnik dla osób niepełnosprawnych / [aut. Artur Kowalczyk] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2005. Other title: Unia Europejska w Internecie.Availability: Copies available for hold on place: [M-083878] (1).
Sprawni w pracy : zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich / Janusz Gałęziak ; współpr. Marcin Majewski. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2004. Other title: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich.Availability: Copies available for hold on place: [M-097108] (1).
Przeciw stereotypom : rozszerzenie Unii Europejskiej o Polskę / Witold M. Orłowski. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-097269] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony : tekst skonsolidowany = Europe Agreement establishing an association between the Republic of Poland, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part : consolidated text / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Edition: Według stanu na dzień 31 października 2000 roku.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2000. Other title: Europe Agreement establishing an association between the Republic of Poland, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part : consolidated text.Availability: Copies available for hold on place: [M-098212] (1).
Ekonomia : finanse, pieniądz. [T. 2], Indeksy : [angielski, francuski, niemiecki, polski] / [oprac wersji pol. Maria Rzewuska, Anna Gałkiewicz, Jolanta Falkenberg ; konsultacja jęz. Maria Łabędzka] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Tłumaczeń. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Other title: Economie, finance, monnaie - glossaire en neuf langues Commission des Communautés Européennes.Availability: Copies available for hold on place: [M-111598] (1).

Powered by Koha