Your search returned 215 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Między sensem a musem i inne rozważania / Jan Widacki ; wybór i opracowanie Anna Szuba-Boroń. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-096871] (2).
  Copies available for hold on place: [M-109418] (1).
Zbiorowe prawo pracy / Krzysztof W. Baran. Edition: [Stan prawny na 01.05.2002 r.].Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-098112] (1).
Gramatyka? Ależ tak! : ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2 / Joanna Machowska ; [tłumaczenie na język angielski Magdalena Buchta, tłumaczenie na język niemiecki Jan Szurmant, tłumaczenie na język rosyjski Sergiy Tyupa]. Publisher: Kraków : Joanna Machowska and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [P] (3).
Intymność i jej współczesne przemiany : studium z filozofii kultury / Maciej Musiał. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-107539] (1).
Kiedyś wrócisz tu... : podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych : poziom średni B2. Cz. 1, Gdzie nadwiślański brzeg / Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-111074] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.162.1] (5).
Kiedyś wrócisz tu... : podręcznik do nauki języka polskiego dla zaawansowanych : poziom zaawansowany C1. Cz. 2, By szukać swoich dróg i gwiazd / Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110966] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.162.1] (2).
Oswoić tekst : podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1 / Andrzej Ruszer. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [P] (3).
Per aspera ad astra : podręcznik do nauki języka polskiego : ćwiczenia rozwijające sprawność czytania : poziom zaawansowany C1 / Anna Seretny. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [P] (3).
Słowa i słówka : podręcznik do nauki języka polskiego : słownictwo i gramatyka dla początkujących : poziom podstawowy A1, A2 / Magdalena Szelc-Mays, Elżbieta Rybicka ; Katedra Języka Polskiego Jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [P] (3).
Z polskim na ty : podręcznik do nauki języka polskiego poziom średni B1 / Ewa Lipińska ; [tł. na jęz. ang. Andrzej Kurtyka, Marek Wójcikiewicz ; tł. na jęz. niem. Dörte Muß-Gorazd]. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [P] (2).
  Checked out (1).
Przygoda z gramatyką : fleksja i słowotwórstwo imion : ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców : poziom średni B2, zaawansowany C1 / Józef Pyzik. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2013. Availability: Copies available for reference: [P] (2).
  Checked out (1).
Początki kultury heteroseksualnej w cywilizacji Zachodu / Louis-Georges Tin ; przekł. Oskar Hedemann. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Stosunek pracy / Leszek Mitrus. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-098676] (1).
Media i dziennikarstwo : aksjologia, warsztat, tożsamość / Jacek Dąbała ; Studium Dziennikarskie. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-099322] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Tekst naukowy i jego przekład / redakcja Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka, Grzegorz Kowalski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Porównawcza historia ustrojów państwowych / Stanisław Grodziski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", [post 2006], cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-099411] (5).
Organizacja wystaw : podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów / Freda Matassa ; tłumaczenie Sonia Jaszczyńska. Publisher: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2015. Other title: Organizing exhibitions : a handbook for museums, libraries and archives.Availability: Copies available for loan: [M-100195] (2).
  Copies available for reference: [CZ 0] (1).
Gry wideo : zarys poetyki / Piotr Kubiński. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Transpozycje : muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej / redakcja naukowa Andrzej Hejmej, Tomasz Górny. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2016. Other title: Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej.Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-109463] (1).
Białe maski / szare twarze : ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej / pod redakcją Ewy Graczyk, Moniki Graban-Pomirskiej, Magdaleny Horodeckiej i Moniki Żółkoś. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2015. Other title: Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej.Availability: Copies available for hold on place: [M-109370] (1).
Lists:
Co rządzi obrazem? : powtórzenie w sztukach audiowizualnych / Aleksandra Hirszfeld. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 791] (1).
Psychoanaliza - ziemia obiecana? : z dziejów psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Cz. 1, Okres burzy i naporu : początki psychoanalizy na ziemiach polskich okresu rozbiorów 1900-1918 / Paweł Dybel. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2016. Other title: Okres burzy i naporu : początki psychoanalizy na ziemiach polskich okresu rozbiorów 1900-1918.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Pisać jak z nut : podręcznik rozwijający sprawność pisania : dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2 / Ewa Lipińska, Elżbieta Grażyna Dąmbska. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-111071] (2).
  Copies available for reference: [CZ 811.162.1] (3).
  Checked out (1).
Antologia studiów nad traumą / pod redakcją Tomasza Łysaka ; przekład Tomasz Bilczewski, Katarzyna Bojarska, Jan Burzyński, Anna Kowalcze-Pawlik, Agnieszka Rejniak-Majewska. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108453] (1).
Lists:
Bronisław Geremek : rozmowy polskie 1988-2008 / wybór, wstęp i opracowanie Jacek Głażewski. Publisher: Kraków [etc.] : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas [etc.], cop. 2015. Other title: Rozmowy polskie 1988-2008.Availability: Copies available for loan: [M-104924] (3).
  Copies available for hold on place: [M-104923] (1).
Kino epoki nowofalowej / redakcja naukowa Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 791] (1).
Fotografia i propaganda : polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym / Marcin Krzanicki. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Mistrzowie kina japońskiego / Krzysztof Loska. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 791] (1).
Świadomość ciała : dociekania z zakresu somaestetyki / Richard Shusterman ; przekład Wojciech Małecki, Sebastian Stankiewicz ; redakcja naukowa Krystyna Wilkoszewska ; Polskie Towarzystwo Estetyczne. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Obecność zła : o filozofii Leszka Kołakowskiego / Jan Tokarski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).

Powered by Koha