Your search returned 54 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawa i wolności człowieka : scenariusze lekcji dla szkół podstawowych i średnich : praca zbiorowa. 2 / pod redakcją Ewy Stawowy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-048917] (2).
Wczesnoszkolna edukacja literacka / Bronisława Dymara. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-087107] (1).
Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-046441] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087123] (1).
Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej / pod red. Bogusławy Jodłowskiej. Publisher: Gliwice : Kolegium Nauczycielskie ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-097679] (1).
Lists:
Zdrowie, wartość, edukacja / Mirosław Kowalski, Anna Gaweł ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-085208] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (2).
Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003911] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Marzenia o teorii nauczania : perspektywy rozwoju dydaktyk przedmiotowych / Władysław Błasiak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-040677] (1).
Dydaktyka kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki ; [rozdz. II i III oprac. Janina Świrko-Pilipczuk]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-081963] (1).
  Copies available for hold on place: [M-049183] (1).
Wyspy oporu edukacyjnego / Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-111996] (1).
Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 1, Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Other title: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-069594] (1).
Lists:
Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Other title: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne.Availability: Copies available for hold on place: [M-069595] (1).
Odkryjmy Montessori raz jeszcze... : program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi / Anetta Albinowska [et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049140] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Wymiary edukacji zintegrowanej / Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska ; Uniwersytet Zielonogórski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja w wolności / Wiesława Śliwerska, Bogusław Śliwerski [et al.] ; [red. Wojciech Śliwerski]. Edition: Wyd. 3 zm. i poszerz.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Jak zmieniać szkołę? : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej / Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Aksjologia w kształceniu pedagogów / pod red. nauk. Janiny Kostkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053204] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Jak przygotować się do lekcji? : wybór materiałów dydaktycznych / Maria Węglińska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
W poszukiwaniu sensu życia : program wychowawczo-terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo / Ewelina J. Konieczna. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Szkoła w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-104643] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111998] (1).
Nauka o szkole : studium monograficzne : zarys koncepcji / Józef Kuźma. Edition: Wyd. 4 zm., uzup.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-066760] (2).
  Copies available for hold on place: [M-014608] (1).
Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. Publisher: Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Other title: Edukacja alternatywna w dwudziestym pierwszym wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Podstawy kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081940] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka / Lucyna Bzowska [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Antypedagogika w dialogu : wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne / Hubertus von Schoenebeck ; [przekł. Dorota Sztobryn]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-085254] (1).
Fabryki dyplomów czy universitas? : o "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej / red. nauk. Maria Czerepaniak-Walczak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki / red. Bogusław Śliwerski ; [Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział Łódzki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi, Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Szkoła dla Dziecka"]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1992. Other title: Alternative education : international conference Łódź '92.Availability: Copies available for hold on place: [M-070382] (1).
Kobieta epoki wiktoriańskiej : tożsamość, ciało i medykalizacja / Agnieszka Gromkowska-Melosik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Lists:

Powered by Koha