Your search returned 123 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wczesnoszkolna edukacja literacka / Bronisława Dymara. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-087107] (1).
Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-046441] (1).
  Copies available for hold on place: [M-087123] (1).
Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych / Amadeusz Krause. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003124] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107756] (1).
Model pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Puślecki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003281] (4).
  Copies available for hold on place: [M-087108] (1).
Lists:
Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara ; [rys. Agata Fuks]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047593] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098910] (1).
Słowa z piekieł rodem : lagerszpracha : [totalitaryzm i język] / Danuta Wesołowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. Availability: Copies available for loan: [M-083078] (3).
  Copies available for hold on place: [M-032595] (1).
Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005 = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka und Marta Chechelska-Dziepak ; [tł.: Behlert & Behlert]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. Other title: Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej.Availability: Copies available for loan: [M-010814] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108765] (1).
Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003911] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Jakość życia w chorobie : społeczno-pedagogiczne studium indywidualnych przypadków / red. nauk.: Ewa Syrek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068327] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095891] (1).
  Checked out (1).
Praca socjalna z odbiorcami usług pomocy społecznej na przykładzie projektu Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO = Social work with the recipients of social services as exemplified by the Cracow Initiative for Social Economy COGITO Project / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Other title: Social work with the recipients of social services as exemplified by the Cracow Initiative for Social Economy COGITO Project.Availability: Copies available for loan: [M-046130] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Animaloterapia : Program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery Łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych / pod red. nauk. Beaty Skafiriak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-085714] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095654] (1).
Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Mężczyźni na przełęczy życia : studium socjopedagogiczne / Iwona Chmura-Rutkowska, Joanna Ostrouch. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-085733] (1).
Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : [wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji] / Tadeusz Sakowicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108792] (1).
Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) : szkice metodologiczne / Beata Borowska-Beszta. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej / Małgorzata Biedroń. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Zrozumieć swój czas / Henryk Moroz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Instytut Pedagogiki w Katowicach. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-017718] (1).
Wyspy oporu edukacyjnego / Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-111996] (1).
Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klinik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Lists:
Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Other title: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne.Availability: Copies available for hold on place: [M-069595] (1).
Wymiary edukacji zintegrowanej / Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska ; Uniwersytet Zielonogórski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko, Grażyny Miłkowskiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja w wolności / Wiesława Śliwerska, Bogusław Śliwerski [et al.] ; [red. Wojciech Śliwerski]. Edition: Wyd. 3 zm. i poszerz.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Edukacja pod prąd / Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:

Powered by Koha