Your search returned 217 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu / pr. zbior. pod red. Bronisławy Dymary. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Polityka kobiecości jako pedagogika różnic / Lucyna Kopciewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Twórczy rozwój nauczyciela : praca zespołowa / pod red. Stanisława Juszczyka. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. Availability: Copies available for loan: [M-034523] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Zdrowie, wartość, edukacja / Mirosław Kowalski, Anna Gaweł ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-085208] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (2).
Kryzys męskości w kulturze współczesnej / Zbyszko Melosik. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
  Checked out (1).
Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Bożeny Muchackiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003911] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046890] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Manipulacje w postępowaniu karnym / Ryszard Makarowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075643] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Praca socjalna z odbiorcami usług pomocy społecznej na przykładzie projektu Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO = Social work with the recipients of social services as exemplified by the Cracow Initiative for Social Economy COGITO Project / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Other title: Social work with the recipients of social services as exemplified by the Cracow Initiative for Social Economy COGITO Project.Availability: Copies available for loan: [M-046130] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Mężczyźni na przełęczy życia : studium socjopedagogiczne / Iwona Chmura-Rutkowska, Joanna Ostrouch. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
"Ta choroba" w rodzinie : psycholog o raku / Agnieszka Pietrzyk. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
  Checked out (1).
Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) : szkice metodologiczne / Beata Borowska-Beszta. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej / Małgorzata Biedroń. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. Edition: Wyd. 6.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 6.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-004671] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-107336] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Etyka wobec sytuacji granicznych / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / pod red. Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klinik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Lists:
Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Wychowanie do wolności : pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich / tekst Frans Carlgren ; oprac. plast. Arne Klingborg ; przekł. z jęz. niem. Michał Głażewski. Edition: Wyd. 2 zm. i popr.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha