Your search returned 338 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kwestionariusz badania mowy / Grażyna Billewicz, Brygida Zioło. Edition: Wyd. 6.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084274] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek. 1, Ś, ź, ć, dź / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek. 2, S, z, c, dz / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek. 3, sz, ż, cz, dż / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek. 5, L, li, r / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek. 6, K, ki, g, gi / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek. 7, F, fi, w, wi, ł, ch (h) / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek. 8, P, pi, b, bi / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek. 9, T, d, m, mi, n, ni (ń) / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek. 10, A, o, u, e, i, y, ą, ę / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / Carl W. Dell Jr. ; przekł. z jęz. ang. Lucyna Jankowska-Szafarska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084312] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. Edition: Wyd. 2 poszerz. i popr.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Rysowane wierszyki / wybór i oprac. Ewa Małgorzata Skorek. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek dentalizowanych. 4 / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Appreciating diversity - cultural and gender issues / ed. by Aneta Chybicka and Maria Kaźmierczak. Publisher: Cracow : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108443] (1).
Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej / Zbigniew Nowacki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-098860] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja penitencjarna - aktualne wyzwania i rozwiązania / pod red. Amadeusza Krause, Sławomira Przybylińskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Zabójcy i mordercy : czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych / Małgorzata H. Kowalczyk. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Jąkanie : diagnoza - terapia - program / Mieczysław Chęciek. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for loan: [M-085012] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie / pod redakcją naukową Dariusza Kubinowskiego i Mariana Nowaka. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-085215] (1).
Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki / pod red. nauk. Krzysztofa Rubachy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-085248] (1).
Antypedagogika w dialogu : wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne / Hubertus von Schoenebeck ; [przekł. Dorota Sztobryn]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-085254] (1).
Fabryki dyplomów czy universitas? : o "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej / red. nauk. Maria Czerepaniak-Walczak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki / red. Bogusław Śliwerski ; [Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział Łódzki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi, Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Szkoła dla Dziecka"]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1992. Other title: Alternative education : international conference Łódź '92.Availability: Copies available for hold on place: [M-070382] (1).
Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi / Alicja Głębocka. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086058] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Systemy edukacji w krajach europejskich / red. nauk. Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Celina Czech-Włodarczyk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2013. Availability: Copies available for loan: [M-086380] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Perfumy : uwarunkowania kulturowo-społeczne / Beata Hoffmann. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Kobieta epoki wiktoriańskiej : tożsamość, ciało i medykalizacja / Agnieszka Gromkowska-Melosik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Lists:
Praktyka badań pedagogicznych / pod red. nauk. Teresy Bauman. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for loan: [M-114317] (1).

Powered by Koha