Your search returned 458 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Mały leksykon pedagoga specjalnego / Aleksandra Maciarz. Publisher: Kraków : Impuls, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / Magda Karkowska. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046550] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Model pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Puślecki. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003281] (4).
  Copies available for hold on place: [M-087108] (1).
Lists:
Ameryka - to nie tak miało być / Krystyna Piotrowska-Breger. Publisher: Kraków : "Impuls", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006134] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Dziecko w świecie przedmiotów : studium projektowe pomocy dydaktycznych / Jolanta Kruk. Publisher: Kraków : "Impuls", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-005322] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Lists:
Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara ; [rys. Agata Fuks]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047593] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098910] (1).
Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046545] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Podstawy pedagogiki humanistycznej : zintegrowane układy między terapią i polityką / Heinrich Dauber ; red. nauk. Wiktor Żłobicki ; [tł. Janusz Marnik, Wiktor Żłobicki]. Publisher: Kraków : Impuls, [2001]. Other title: Grundlagen humanistischer Pädagogik.Availability: Copies available for loan: [M-003277] (3).
  Copies available for hold on place: [M-086996] (1).
Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej / Sławomir Przybyliński. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004644] (2).
Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego] w Warszawie. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : "Impuls", 2005. Other title: Pedagogika a środki informatyczne i media.Availability: Copies available for loan: [M-050756] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Media w edukacji / Janusz Gajda ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP]. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : "Impuls" ; Warszawa : WSP ZNP, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-050814] (2).
Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Impuls, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006547] (2).
Pedagogika kultury : studia i koncepcja / Dzierżymir Jankowski. Publisher: Kraków : Impuls, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003297] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094230] (4).
Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej / pod red. Bogusławy Jodłowskiej. Publisher: Gliwice : Kolegium Nauczycielskie ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-097679] (1).
Lists:
O nowy humanizm w edukacji : materiały nadesłane na ogólnopolską konferencję naukową (Puławy, 18-20 września 2000 r.) / pod red. Janusza Gajdy ; [aut. Czesław Banach et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030756] (1).
Twórczy rozwój nauczyciela : praca zespołowa / pod red. Stanisława Juszczyka. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. Availability: Copies available for loan: [M-034523] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego / Bronisława Dymara, Stanisław Czesław Michałowski, Lidia Wollman-Mazurkiewicz. Publisher: Kraków : "Impuls", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030719] (1).
Słowa z piekieł rodem : lagerszpracha : [totalitaryzm i język] / Danuta Wesołowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. Availability: Copies available for loan: [M-083078] (3).
  Copies available for hold on place: [M-032595] (1).
Zdrowie, wartość, edukacja / Mirosław Kowalski, Anna Gaweł ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-085208] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (2).
Kryzys męskości w kulturze współczesnej / Zbyszko Melosik. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
  Checked out (1).
Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten : Ein Vergleich Krakau - Frankfurt am Main, November 2005 = Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej : studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, listopad 2005 / red.: Józefa Grodecka und Marta Chechelska-Dziepak ; [tł.: Behlert & Behlert]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. Other title: Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej i społecznej.Availability: Copies available for loan: [M-010814] (5).
  Copies available for hold on place: [M-108765] (1).
Nauka o szkole : studium monograficzne : zarys koncepcji / Józef Kuźma. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003343] (11).
Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Bożeny Muchackiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003911] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046890] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046892] (5).
  Checked out (1).
Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003626] (1).
  Checked out (1).
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045697] (2).
  Checked out (1).

Powered by Koha