Your search returned 458 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Samotne ojcostwo / Anna Dudak. Publisher: Kraków : "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Jakość życia współczesnego człowieka : wybrane problemy / pod red. nauk. Agnieszki Gawor i Alicji Głębockiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-079466] (1).
Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym / Emilia Lichtenberg-Kokoszka. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 618] (1).
Lists:
Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu / Adam Grabowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-101532] (1).
Call girl i video sex chat : praca dla wyzwolonych seksualnie kobiet czy forma współczesnej prostytucji? / Marta Godzwon. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Lists:
Małżeństwa mieszane : (osoba z uszkodzonym słuchem - osoba słysząca) / Urszula Bartnikowska. Publisher: Kraków : "Impuls", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-108754] (1).
Szkice z dziejów dydaktyki : od starożytności po czasy dzisiejsze / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063098] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Zarys historii filozofii / Krzysztof Kalka. Publisher: Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093030] (3).
  Copies available for hold on place: [M-107658] (1).
Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności / pod red. nauk. Anny Zawady. Publisher: Kraków : Impuls ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063104] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
W poszukiwaniu sensu życia : program wychowawczo-terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo / Ewelina J. Konieczna. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100768] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108141] (1).
Ponętna, uległa, akuratna... : ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku : (w świetle ówczesnych poradników) / Małgorzata Stawiak-Ososińska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Other title: Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku.Availability: Copies available for loan: [M-063083] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098025] (1).
Seks i niepełnosprawność : doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną / Remigiusz J. Kijak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063079] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063096] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063745] (11).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie / Agnieszka Woynarowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063080] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant / Zbyszko Melosik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063085] (2).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej / Renata Gardian. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Lists:
Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia / Teresa Rostowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063717] (8).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Media w edukacji / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. Edition: Wyd. 8.Publisher: Kraków : "Impuls" ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063947] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją / Katarzyna Bocheńska-Włostowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-107719] (1).
Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania Beata Kulisiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100799] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Fenomen sekt : diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko-mazurskiego na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji / Elżbieta Mudrak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-101260] (1).
Lists:

Powered by Koha