Your search returned 458 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pomocy - konflikty! : koncepcje, ćwiczenia, metody praktyczne / Friedrich Glasl ; z jęz. niem. przeł. Andrzej Murzyn i Barbara Kowalewska. Edition: Wyd. 1 pol. na podstawie wyd. 5 oryg.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (1).
Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054499] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej / Renata Gardian. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-063145] (1).
Lists:
Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski : (studium penitencjarno-pedagogiczne) / Henryk Machel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054512] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. nauk. Alicji Szerląg. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055852] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101542] (1).
Paradygmaty współczesnej dydaktyki / pod red. Lucyny Hurło, Doroty Klus-Stańskiej i Majki Łojko. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055696] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Gesty zamiast słów : psychologia i trening komunikacji niewerbalnej / Wiesław Sikorski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055868] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Komunikacja - edukacja - społeczeństwo : o dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Jolanta Rzeźnicka-Krupa ; [Uniwersytet Gdański]. Publisher: Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Iluzje, interpretacje, iluminacje : o przekazie telewizyjnym - badacze i gimnazjaliści / Daria Zielińska-Pękał ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Aktorzy życia politycznego w świetle opinii dziennikarzy : jacy są, a jacy powinni być : dziennikarze o politykach / Sabina Pawlas-Czyż. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-069536] (1).
Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Other title: Subkultura o tożsamości dewiacyjnej.Availability: Copies available for loan: [M-078139] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108697] (1).
Współczesna myśl pedagogiczna : znaczenia, klasyfikacje, badania / Bogusław Śliwerski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-067242] (1).
Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-085706] (4).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości / Kinga Musialska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057287] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
  Checked out (1).
Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza " Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057637] (5).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061765] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Granice ryzyka : paradygmat psychologiczny / Ryszard Makarowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.95/.953] (1).
Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058996] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej / wybór i oprac. Maria Koszmider. Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058973] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Jak przygotować się do lekcji? : wybór materiałów dydaktycznych / Maria Węglińska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Podstawy dydaktyki / Franciszek Bereźnicki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : " Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058987] (2).
Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. Publisher: Kraków : Impuls, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-059047] (1).
  Copies available for hold on place: [M-111991] (1).
"Dziara", "cynkówka", "kolka" - zjawisko tatuażu więziennego / Sławomir Przybyliński. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058975] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108650] (1).
Kobiecość w obliczu zmian : studia interdyscyplinarne / pod red. naukową Anety Chybickiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Niepłodność : zagadnienie interdyscyplinarne / pod red. nauk. Emilii Lichtenberg-Kokoszki, Ewy Janiuk, Jerzego Dzierżanowskiego. Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 618] (1).
Lists:
Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu / Mariola Bidzan. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia / Teresa Rostowska. Publisher: Kraków ; Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Uniwersytet Gdański, 2008. Availability: No copies available
  Checked out (1).
O trudnej sztuce bycia razem czyli Różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).

Powered by Koha