Your search returned 120 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The national constitutions and European integration : Polish-Norwegian Seminar, Warsaw, 24-26 November 1994 / ed. by Ewa Popławska. Publisher: Warszawa : Scholar, 1995. Availability: Copies available for loan: [MA-000962] (1).
Historia 1815-1939 : Polska i świat : podręcznik dla III klas liceów ogólnokształcących / Andrzej Garlicki. Edition: Wyd. 2., dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047012] (4).
Historia 1939-1997/98 : Polska i świat / Andrzej Garlicki. Edition: Wyd. 2 rozsz. i popr., dodruk.Publisher: Warszawa : "Scholar", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-069876] (3).
  Copies available for hold on place: [M-039592] (1).
Polska w organizacjach międzynarodowych / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ireny Popiuk-Rysińskiej ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006703] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098878] (1).
Nowy ład pracy w Polsce i w Europie : praca zbiorowa / pod red. Marii Matey ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-035090] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086963] (1).
Code polonais du travail / Fundacja Promocji Prawa Europejskiego ; [trad. Maciej Szepietowski]. Publisher: Warszawa : Scholar, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-012098] (1).
Das polnische Arbeitsgesetzbuch / [Übers. aus dem Poln. Wolfgang Jöhling] ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Scholar : IPPE, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-012112] (1).
O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przekształceń ustrojowych : (szkice) / Ewa Łętowska, Janusz Łętowski ; Instytut Nauk Prawnych PAN. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-000443] (1).
Siły zbrojne w regulacjach Konstytucji RP / Waldemar J. Wołpiuk ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-097421] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086868] (1).
Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP : [tekst jednolity z 9 czerwca 2000 r. oraz akty wykonawcze] / Stanisław Gebethner. Edition: Stan prawny z dnia 20 września 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-082308] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wybory do Sejmu i do Senatu : komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Gebethner. Edition: Stan prawny z 26 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce : z badań Instytutu Nauk Prawnych PAN. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-015139] (1).
Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj ; [Fundacja Promocji Prawa Europejskiego]. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051502] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Europeizacja polskiego prawa pracy / red. nauk. Walerian Sanetra ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Wydział Pawa Uniwersytetu w Białymstoku. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar" : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046829] (6).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Reprodukcja czy wymiana? : przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998 / Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Publisher: Warszawa : Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005696] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097798] (1).
Kręgi integracji i rodzaje tożsamości : Polska, Europa, świat / pod red. Włodzimierza Wesołowskiego i Jana Włodarka ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047931] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101492] (1).
Polacy - Żydzi : zderzenie stereotypów : esej dla przyjaciół i innych / Henryk Szlajfer. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005699] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101590] (1).
Lists:
Optymalna ścieżka do euro / Witold M. Orłowski. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Historia 1815-2004 : Polska i świat / Andrzej Garlicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004485] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Wietnamczycy : systemy wartości, stereotypy Zachodu / pod red. Adama W. Jelonka ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-101587] (1).
Polityka zagraniczna Polski 1918-1994 / Robert Kupiecki, Krzysztof Szczepanik ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Scholar, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-037372] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074660] (1).
Media i władza : demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów / red. Piotr Żuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej / Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006878] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000 / pod red. Romana Kuźniara. Publisher: Warszawa : Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006429] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Scholar, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005469] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101539] (1).
Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian / pod red. Jacka Wasilewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005899] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101520] (1).
Lists:
Rocznik Strategiczny : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1996-. Other title: Strategic Yearbook : a review of political, economic and military developments in Poland's international environment.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1340] (19).
Kwestionariusze osobowości : strategie i procedura konstruowania / Bogdan Zawadzki. Publisher: Warszawa : "Scholar", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-077571] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).

Powered by Koha