Your search returned 341 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The national constitutions and European integration : Polish-Norwegian Seminar, Warsaw, 24-26 November 1994 / ed. by Ewa Popławska. Publisher: Warszawa : Scholar, 1995. Availability: Copies available for loan: [MA-000962] (1).
Teoria stosunków międzynarodowych / Józef Kukułka ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006307] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Konserwatyzm : zarys dziejów filozofii politycznej / Ryszard Skarzyński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089097] (1).
Historia 1815-1939 : Polska i świat : podręcznik dla III klas liceów ogólnokształcących / Andrzej Garlicki. Edition: Wyd. 2., dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047012] (4).
Historia 1939-1997/98 : Polska i świat / Andrzej Garlicki. Edition: Wyd. 2 rozsz. i popr., dodruk.Publisher: Warszawa : "Scholar", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-069876] (3).
  Copies available for hold on place: [M-039592] (1).
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 / Józef Kukułka ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Edition: Wyd. 4 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006491] (3).
Prawo wspólnot europejskich : orzecznictwo / wybór i red. Władysław Czapliński [et al.] ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-098095] (1).
Polska w organizacjach międzynarodowych / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ireny Popiuk-Rysińskiej ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006703] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098878] (1).
Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej / Krystyna Michałowska-Gorywoda. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-110007] (1).
Socjologia polityki / Jerzy J. Wiatr. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Scholar, cop. 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101348] (1).
Rewolucja Czerwonych Khmerów : 1975-1978 : studium autarkicznego rozwoju / Adam W. Jelonek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-088456] (1).
Wybory do Parlamentu Europejskiego : zasady i wyniki głosowania / Elżbieta Dydak. Publisher: Warszawa : Scholar, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 324] (1).
Nowy ład pracy w Polsce i w Europie : praca zbiorowa / pod red. Marii Matey ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-035090] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086963] (1).
Code polonais du travail / Fundacja Promocji Prawa Europejskiego ; [trad. Maciej Szepietowski]. Publisher: Warszawa : Scholar, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-012098] (1).
Das polnische Arbeitsgesetzbuch / [Übers. aus dem Poln. Wolfgang Jöhling] ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Scholar : IPPE, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-012112] (1).
Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Marek Okólski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-034385] (1).
O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przekształceń ustrojowych : (szkice) / Ewa Łętowska, Janusz Łętowski ; Instytut Nauk Prawnych PAN. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-000443] (1).
Skarb państwa / Natalia Gajl ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Scholar : Wydaw. Sejmowe, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-056924] (2).
  Copies available for hold on place: [M-086389] (1).
Ku konstytucji społeczeństwa obywatelskiego : materiały białorusko-polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, Warszawa 6-8 września 1994 r. : praca zbiorowa / pod red. Adama Łopatki ; Instytut Nauk Prywatnych PAN, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Scholar, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-074442] (1).
Siły zbrojne w regulacjach Konstytucji RP / Waldemar J. Wołpiuk ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-097421] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086868] (1).
Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP : [tekst jednolity z 9 czerwca 2000 r. oraz akty wykonawcze] / Stanisław Gebethner. Edition: Stan prawny z dnia 20 września 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-082308] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wybory do Sejmu i do Senatu : komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Gebethner. Edition: Stan prawny z 26 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce : z badań Instytutu Nauk Prawnych PAN. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-015139] (1).
Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj ; [Fundacja Promocji Prawa Europejskiego]. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051502] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Europeizacja polskiego prawa pracy / red. nauk. Walerian Sanetra ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Wydział Pawa Uniwersytetu w Białymstoku. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar" : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046829] (6).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Dylematy konsocjonalizmu : przypadek Malezji / Adam W. Jelonek ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-039719] (1).
Społeczeństwo ryzyka : w drodze do innej nowoczesności / Ulrich Beck ; przełożył Stanisław Cieśla. Edition: Wydanie 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-003573] (5).
  Copies available for hold on place: [M-107754] (1).

Powered by Koha