Your search returned 369 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Edukacyjne badania w działaniu / red. nauk. Hana Červinková, Bogusława Dorota Gołębniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-014534] (1).
Czy dług publiczny musi rosnąć? : analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej / Krzysztof Waśniewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094015] (19).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Smutek : analiza psychologiczna / Andrzej Rynkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Ukraina przed końcem historii : szkice o polityce państw wobec pamięci / Tomasz Stryjek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Modi memorandi : leksykon kultury pamięci / red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba ; współpr.: Joanna Kalicka ; rada nauk. Przemysław Czapliński [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Other title: Leksykon kultury pamięci.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939 / red. nauk. Ulrich Schmid ; [przekł. tekstów niem. Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Analiza układów społecznych : przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych / John Lofland [et al.] ; wstęp i red. nauk. przekładu Elżbieta Hałas ; przekł.: Anna Kordasiewicz, Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. Other title: Analyzing Social Settings.Availability: Copies available for loan: [M-094855] (2).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski / Beata Ociepka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Tożsamość rekonstruowana : znaczenie migracji w biografiach third culture kids / Agnieszka Trąbka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-108133] (1).
Różnice indywidualne : historia, determinanty, zastosowania / Jan Strelau. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2014. Availability: Copies available for loan: [MW-000381] (1).
Wojna z Irakiem w 2003 roku : główne przyczyny / Hubert Świętek ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Komunikacja wizualna / pod red. Piotra Francuza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Miejsce i przestrzeń : krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego / Krystian Połomski ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Dzieje Przysłopia i Nowicy / Zofia Szanter ; Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Filozofia społeczna : wybrane zagadnienia filozoficzno-teoretyczne oraz empiryczne / Włodzimierz Kaczocha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-112075] (1).
Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander Surdej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Psychopatologia / Lidia Cierpiałkowska. Edition: Wyd. 3, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-096176] (2).
  Checked out (1).
O osobowości praktycznie wszystko : ćwiczenia z psychologii osobowości / pod red. Piotra Olesia, Małgorzaty Puchalskiej-Wasyl, Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej. Edition: Wyd. 1, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2014. Other title: Ćwiczenia z psychologii osobowości.Availability: Copies available for loan: [M-096309] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Central Europe in transition : towards EU membership / ed. by Grzegorz Gorzelak [et al.] ; Regional Studies Association. Polish Section. Publisher: Warsaw : Wydaw. Naukowe Scholar, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-096878] (1).
Jak diagnozować mechanizm uczenia sie w organizacjach rządowych / red.: Karol Olejniczak, Paweł Śliwowski ; zespół aut.: Anna Domaradzka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-096705] (2).
  Copies available for hold on place: [M-114620] (1).
Sojusze międzynarodowe / Andrzej Dybczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Społeczna psychologia rozwoju / Anna Brzezińska. Edition: Wyd. 3, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-096719] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
  Checked out (1).
Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych : podstawy prawne i instytucjonalne oraz wybrane dziedziny współpracy / Joanna Starzyk-Sulejewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
OSCE and Minorities : assessment and prospects / ed. by Stanisław Parzymies. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2007. Other title: Organization for Security and Co-operation in Europe and Minorities : assessment and prospects.Availability: Copies available for hold on place: [M-097116] (1).
Geoekonomia / aut.: Agnieszka Aleksy-Szucsich [et al.] ; red. nauk. Edward Haliżak ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną / Henryk Domański oraz Zbigniew Karpiński [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi : przykłady doświadczeń w UE / red. nauk. Anna Grzybek ; [aut. oprac. Jan Cebula et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar ; Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Prawo Wspólnot Europejskich : orzecznictwo / wybór i red. Władysław Czapliński [et al.] ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Edition: Wyd. nowe z Supl., stan prawny na 1 stycznia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Brzydkie słowa, brudny dźwięk : muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych / Michał Jan Lutostański ; SWPS, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-108605] (1).
Lists:
Bunt białych czepków : analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych / Julia Kubisa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
Lists:

Powered by Koha