Your search returned 5 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej / Robert Stefanicki. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej : dyrektywa 2005/29/WE / Robert Stefanicki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078568] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Robert Stefanicki. Edition: Stan prawny na 26 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Robert Stefanicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile : praca zbiorowa uczestników spotkań studyjnych w ramach projektu: Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept : summary of study meetings organized under the project: Scientific and educational potential of the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw in the service of legal protection of the consumer / pod red. Józefa Frąckowiaka i Roberta Stefanickiego. Publisher: Wrocław : Gaskor : Uniwersytet Wrocławski, 2011. Other title: Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).

Powered by Koha