Your search returned 265 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania / pod red. Antoniego Kuklińskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-083308] (1).
Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów / pod red. Ryszarda Domańskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-083309] (1).
Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju : (zbiór ekspertyz ) / pod red. Tadeusza Markowskiego. Publisher: Warszawa : KPZK PAN, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-083310] (1).
Rola obszarów chronionych w koncepcjach przestrzennego zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce na przykładzie woj. mazowieckiego : ( z punktu widzenia rozwoju ekologicznie zrównoważonego ) / pod red. Andrzeja Stasiaka. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-083311] (1).
Regionalistyka wobec nowych wyzwań : ku regionom ładu, wiedzy i społeczeństwa informacyjnego / pod red. Tomasza Parteki. Publisher: Warszawa : KPZK PAN, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-083312] (1).
Nasz Bug : tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochroną dziedzictwa naturalnego i kulturowego / red. Maciej St. Zięba. Publisher: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : Lubelska Szkoła Biznesu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-083383] (1).
Wybrane problemy gospodarki przestrzennej Podlasia : studia i rozprawy / Witold Czarnecki. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-083991] (1).
Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń = (Functional-spatial potential of Bydgoszcz in the process of creating triple element Bydgoszcz-Fordon-Toruń metropoly) / pod red. Barbary Siereckiej-Nowakowskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Functional-spatial potential of Bydgoszcz in the process of creating triple element Bydgoszcz-Fordon-Toruń metropoly.Availability: Copies available for hold on place: [M-112788] (1).
Gospodarka przestrzenna : wybrane zagadnienia / red. Aldona Harasimowicz. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-084326] (1).
Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego : publiczne prawo rzeczowe / pod red. Iwony Niżnik-Dobosz. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2012. Other title: Publiczne prawo rzeczowe.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych / Katarzyna Małysa-Sulińska. Edition: Stan prawny na 1 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawo zagospodarowania przestrzeni / Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Maciej Kruś. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Zrównoważone środowisko mieszkaniowe : społeczne, oszczędne, piękne / Grażyna Schneider-Skalska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, cop. 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-085313] (1).
Funkcjonalny obszar Delty Wisły w terytorializacji Polski = (The functional area of the Vistula Delta in territorialization of Poland) / pod red. Tomasza Parteki i Anny Golędzinowskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2013. Other title: Functional area of the Vistula Delta in territorialization of Poland.Availability: Copies available for hold on place: [M-086398] (1).
Monitoring rozwoju regionalnego : aspekty metodologiczne i implementacyjne = (Monitoring of regional development : methodological and implementation aspects) / Jarosław T. Czochański. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2013. Other title: Monitoring of regional development : methodological and implementation aspects.Availability: Copies available for hold on place: [M-112745] (1).
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Edition: 7. wyd., [stan prawny na luty 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
O orientacji w przestrzeni miasta / Anna Agata Kantarek ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-112765] (1).
Gospodarka a środowisko i ekologia / Krzysztof Małachowski (red.) ; [aut. Agnieszka Budziewicz-Guźlecka et al.]. Edition: Wyd. 3 (dodr.).Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza : monografia / pod red. Marka Łabaja. Publisher: Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089747] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Hubert Izdebski, Igor Zachariasz. Edition: Stan prawny: 1 luty 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Demografia w gospodarce przestrzennej / Leszek Kupiec ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony = (Regional and local economy and sustainable development) / pod red. Zbigniewa Strzeleckiego i Pauliny Legutko-Kobus. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2013. Other title: Regional and local economy and sustainable development.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Turystyka szansą rozwoju regionów / pod red. Agaty Niemczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Publisher: Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Badania miejskie i regionalne : doświadczenia i perspektywy = (Regional and city research : experience and perspectives) : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Klasikowi z okazji 70. urodzin / pod red. Floriana Kuźnika. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2013. Other title: Regional and city research : experience and perspectives.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia = Spatial economy - experience and challenges of teaching process / pod red. Pawła Churskiego i Tadeusza Kudłacza. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Spatial economy - experience and challenges of teaching process.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach = Indicators of spatial organization and spatial order in communes / pod red. Przemysława Śleszyńskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. Other title: Indicators of spatial organization and spatial order in communes.Availability: Copies available for hold on place: [M-112857] (1).
Hybrydowe przestrzenie kultury we współczesnym mieście europejskim / Mateusz Gyurkovich. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-112241] (1).
Karta kulturowa rzeki : referaty wygłoszone na sympozjum w Rudach, 4-5 listopada 1992 / [red. Gabriela Bożek ; organizatorzy sympozjum Zespół Organizatorów Przestrzennego Muzeum Odry, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska]. Publisher: Katowice : Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-092179] (1).
Integrowanie przestrzeni metropolitalnych / Bogusław M. Podhalański ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, dr. 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-112790] (1).
Przestrzeń & Regiony / [Wydział Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku]. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2012-. Other title: Przestrzeń i Regiony | Rocznik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.Availability: Copies available for hold on place: [CB-404] (3).

Powered by Koha