Your search returned 188 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Handel detaliczny a rozwój miasta i regionu / Daniel Fic, Klaus Wenzel. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-089406] (1).
Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej / Rajmund Mydel. Publisher: Kraków : Wydawnictwo i Druk. "Secesja", 1994. Availability: Copies available for loan: [M-045438] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [aut.: Stanisław Berezowski et al. ; red. nauk. Stanisław Berezowski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-011479] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011485] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [red. nauk. Stanisław Berezowski]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-011460] (1).
Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska / Stanisław Leszczycki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-015756] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011757] (1).
Społeczno-gospodarcza aktywizacja obszaru Kraków-Wschód : raport z konferencji / [koordyn. meryt.: Władysław Jan Brzeski ; red. Fundacja KIN]. Publisher: Kraków : Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-100680] (1).
Metody rachunku efektywności w miejscowym planowaniu przestrzennym w Polsce : (studium krytyczne) / Juliusz Kolipiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-070163] (1).
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089540] (1).
Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski / pod red. Antoniego Kuklińskiego ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Instytut Gospodarki Przestrzennej. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-009371] (1).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Polityka i planowanie przestrzenne / Ryszard Rózga. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-069694] (19).
  Copies available for hold on place: [M-016232] (1).
Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-022269] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021792] (1).
Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych = Technical and economical infrastructure in metropolitan areas / pod red. Zbigniewa Makieły i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : KPZK PAN, cop. 2005. Other title: Technical and economical infrastructure in metropolitan areas.Availability: Copies available for loan: [M-081407] (51).
  Copies available for hold on place: [M-098912] (1).
Gospodarka przestrzenna Polski : diagnoza i rekonstrukcja / Wszechnica Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-098911] (1).
Z zagadnień sieci osadniczej i pozarolniczego wykorzystania ziemi / [kom. red. Michał Kaczorowski et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-025768] (1).
Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym / Krystyna Dubel. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-099052] (1).
Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-112772] (1).
Gospodarka przestrzenna : jej geneza, stan i rozwój. T. 1 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Warszawa ; Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-112743] (1).
Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej / pod red. Andrzeja Stasiak i Włodzimierza Zglińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Publisher: Warszawa : IGiPZ PAN, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-070982] (1).
Ocena stanu wiedzy i bibliografia ważniejszych opracowań w zakresie zagadnień zagospodarowania i przebudowy obszarów podmiejskich / Wojciech Karbownik, Janusz Marcysiak, Teresa Topczewska ; Instytut Urbanistyki i Architektury. Publisher: Warszawa : Pracownia Wydawnictw Instytutu Urbanistyki i Architektury, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-029483] (1).
Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju / Aleksandra Jewtuchowicz. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006881] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Vademecum gospodarki przestrzennej / S. Kozłowski [et al. ; red. Zygmunt Ziobrowski, Sławomir Kozłowski, Janusz Jeżak]. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2005 r.Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-056962] (2).
  Copies available for hold on place: [M-112858] (1).
Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny / red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-081367] (12).
  Copies available for reference: [CZ KA 71] (1).
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej / Antoni Fajferek. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-016364] (1).
Przestrzenne zagospodarowanie Polski / Tadeusz Mrzygłód. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-031007] (1).
Prawo budowlane i inne teksty prawne. Edition: 7. wyd., stan prawny: sierpień 2006 r. / teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Jerzego Siegienia oraz z indeksem rzeczowym.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Korzenie miasta : warszawskie pożegnania. T. 3, Praga / Jerzy Kasprzycki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Veda, 1998. Other title: Praga.Availability: Copies available for loan: [M-001299] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035724] (1).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2004 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046705] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego / Iwona Skrzydło-Niżnik, Piotr Dobosz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2003 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).

Powered by Koha