Your search returned 265 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Die gewichtete intersektorale Verflechtungsanalyse als Grundlage der regionalen Entwicklungsplanung / Harald Albuschkat. Publisher: Bochum : [s.n.], 1973. Availability: Copies available for loan: [MA-001816] (2).
  Copies available for hold on place: [MA-004542] (1).
Handel detaliczny a rozwój miasta i regionu / Daniel Fic, Klaus Wenzel. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-089406] (1).
Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej / Rajmund Mydel. Publisher: Kraków : Wydawnictwo i Druk. "Secesja", 1994. Availability: Copies available for loan: [M-045438] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [aut.: Stanisław Berezowski et al. ; red. nauk. Stanisław Berezowski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-011479] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011485] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [red. nauk. Stanisław Berezowski]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-011460] (1).
Polityka przestrzennego zagospodarowania krajów Europy Zachodniej / Lucjan Ciamaga. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-007841] (2).
  Copies available for hold on place: [M-068549] (1).
Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska / Stanisław Leszczycki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-015756] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011757] (1).
Geografia społeczna / Stanisław Otok. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-010854] (1).
System zarządzania przestrzenią miasta : praca zbiorowa / pod red. Piotra Lorensa ; [tł. z jęz. ang. Justyna Schefler]. Publisher: Gdańsk : Politechnika Gdańska. Wydział Architektury, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Społeczno-gospodarcza aktywizacja obszaru Kraków-Wschód : raport z konferencji / [koordyn. meryt.: Władysław Jan Brzeski ; red. Fundacja KIN]. Publisher: Kraków : Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-100680] (1).
Metody rachunku efektywności w miejscowym planowaniu przestrzennym w Polsce : (studium krytyczne) / Juliusz Kolipiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-070163] (1).
Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089540] (1).
Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski / pod red. Antoniego Kuklińskiego ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Instytut Gospodarki Przestrzennej. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-009371] (1).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Polityka i planowanie przestrzenne / Ryszard Rózga. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-069694] (19).
  Copies available for hold on place: [M-016232] (1).
Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory : na przykładzie wybranych miast Europy Środkowej / Barbara Sudnik-Wójcikowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-068880] (12).
  Copies available for hold on place: [M-016403] (1).
Decentralizing for participatory planning? : comparing the experiences of Zimbabwe and other Anglophone countries in Eastern and Southern Africa / ed. by P. de Valk and K. H. Wekwete. Publisher: Aldershot [etc.] : Avebury, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-017238] (1).
Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-022269] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021792] (1).
Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych = Technical and economical infrastructure in metropolitan areas / pod red. Zbigniewa Makieły i Tadeusza Marszała. Publisher: Warszawa : KPZK PAN, cop. 2005. Other title: Technical and economical infrastructure in metropolitan areas.Availability: Copies available for loan: [M-081407] (51).
  Copies available for hold on place: [M-098912] (1).
Gospodarka przestrzenna Polski : diagnoza i rekonstrukcja / Wszechnica Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-098911] (1).
Z zagadnień sieci osadniczej i pozarolniczego wykorzystania ziemi / [kom. red. Michał Kaczorowski et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-025768] (1).
Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym / Krystyna Dubel. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-099052] (1).
Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-112772] (1).
Gospodarka przestrzenna : jej geneza, stan i rozwój. T. 1 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Warszawa ; Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-112743] (1).
Gospodarka przestrzenna jako nauka. T. 2 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania , 2005. Availability: Copies available for loan: [M-066179] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112744] (1).
Tokyo : a spatial anthropology / Jinnai Hidenobu ; transl. by Kimiko Nishimura. Publisher: Berkeley [etc.] : University of California Press, 1995. Other title: Tōkyō no kŭkan jinruigaku.Availability: Copies available for hold on place: [M-028120] (1).
New shop design / [aut.: Carles Broto]. Edition: Ed. 2005.Publisher: Barcelona : [s.n.], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 72] (1).
Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej / pod red. Andrzeja Stasiak i Włodzimierza Zglińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Publisher: Warszawa : IGiPZ PAN, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-070982] (1).
Problemy rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego w Europie i w Stanach Zjednoczonych / [wstęp Antoni Kukliński]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-028881] (1).

Powered by Koha