Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Unia Europejska szanse i zagrożenia dla Polski / [mat. konf. pod red. Jadwigi Gierczyckiej] ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydaw. ŚWSZ, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089020] (1).
I Konferencja Naukowa Uczelni Miasta Tarnowa : "Społeczno-gospodarcze aspekty integracji Polski z Unią Europejską". Publisher: Tarnów : [s.n.], 2000. Other title: Społeczno-gospodarcze aspekty integracji Polski z Unią Europejską.Availability: Copies available for hold on place: [M-077396] (1).
Integracja z Unią Europejską a polski rynek pracy : sympozjum naukowe pt. "Integracja z Unią Europejską a polska gospodarka", Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, 9 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / Eugeniusz Kwiatkowski ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-073198] (1).
Udział Polski w jednolitym rynku : korzyści i koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów / [Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-075220] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Makroekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej / [aut. Witold M. Orłowski]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / pod red. Zdzisława Knechta ; Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydaw. WSZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Analiza ekonomiczna i prawna Road Maps Komisji Europejskiej w odniesieniu do Polski, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Słowacji / [Kolegium Europejskie - Natolin]. Publisher: [Warszawa] : Kolegium Europejskie - Natolin, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-071930] (1).
Poland in the European Union : experiences of the first year of membership / [ed. by Rafał Hykawy et al. ; transl. by Jarosław Brzeziński]. Publisher: Warsaw : Office of the Committee for European Integration, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-020159] (1).
Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej / Jacek Szlachta. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-022269] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021792] (1).
Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Marcin Sakowicz. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Three years of Poland's membership in the European Union : analysis of the social and economic costs and benefits attributable to accession to the European Union : Poland and other countries of the region, (1 May 2004-1 May 2007) / written by Agnieszka Bielska (ed.) [et al.] ; transl. by Marek Czepiec ; [prep. by Office of the Committee for European Integration. Analyses and Strategies Department]. Publisher: Warsaw : Office of the Committee for European Integration. Analyses and Strategies Department, 2007. Other title: Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-062549] (3).
  Copies available for hold on place: [M-076241] (1).
Ekonomiczne i społeczne efekty finansowego wspierania sektora żywnościowego i obszarów wiejskich / kom. red.: Stanisław Sosnowski, Adam Czudec, Józef Trojan. Publisher: Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-042667] (1).
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej : raport 3 : praca zbiorowa / pod red. Romana Urbana ; aut. Jadwiga Drożdż [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2006. Other title: Program wieloletni 2005-2009.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-007237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Rynek wewnętrzny a polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej : materiały z seminarium "Rynek wewnętrzny a polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht w dniach 23-25 czerwca 1997 roku w Łodzi, finansowanego przez Program PHARE/SIERRA / red. nauk. Magdalena Sznajder ; [tł. Joanna Lenica]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100617] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043929] (1).
Fundusze Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy : [praca zbiorowa / pod red. Jerzego Babiaka]. Publisher: Warszawa : "Studio Emka", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej / Eugeniusz Maciej Pluciński ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych , 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
5 lat Polski w Unii Europejskiej : [raport / przygot. w: Departament Analiz i Strategii. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; zespół red. Małgorzata Kałużyńska, Katarzyna Smyk, Jakub Wiśniewski]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009. Other title: Pięć lat Polski w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-086439] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Fundusze unijne dla polskiego rolnictwa / red. nauk. Jerzy Sikorski. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-064447] (1).
Polen - ihr Geschäftspartner / [vorbereitet vom Institut für Konjunktur und Preise des Aussenhandels]. Publisher: Warszawa : IKC, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-082092] (1).
Rolnictwo / [red.: Magdalena Burnat ; aut.: Magdalena Burnat et al.]. Publisher: Warszawa : Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkowstwo RP w Unii Europejskiej : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-097376] (1).
  Copies available for hold on place: [M-093517] (1).
Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012 : wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej / Eugeniusz M. Pluciński. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. Other title: Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku Unii Europejskiej w latach 2002-2012 | Wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-097452] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Poland and European UNION - from association to full membership : (economic, institutional and legal aspect) / Jacek Saryusz-Wolski. Source: Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow [Kraków] : Fundacja Szkoły Zdrowia Publicznego UJ, 1994

Powered by Koha