Your search returned 75 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe / Remigiusz Bierzanek, Jerzy Jakubowski, Janusz Symonides. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-021936] (1).
Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. T. 1 / Stanisław Edward Nahlik. Publisher: Kraków : UJ, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-013498] (2).
  Copies available for hold on place: [M-022275] (1).
Prawo międzynarodowe / Ludwik Ehrlich. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1958. Availability: Copies available for loan: [M-094066] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012234] (1).
Organizacje międzynarodowe : systematyczny zarys zagadnień prawa międzynarodowego / Kazimierz Kocot. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. Other title: International organizations.Availability: Copies available for hold on place: [M-009768] (1).
Zarys prawa międzynarodowego / Ludwik Gelberg. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-028613] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013490] (1).
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-013516] (1).
Zagadnienia podmiotowości prawnomiędzynarodowej EWG / Helena Latkiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-013480] (1).
Spory międzynarodowe : studium prawno-polityczne / Marian Iwanejko. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-013515] (1).
Dyplomacja wielostronna na forum organizacji międzynarodowych / Mieczysław Paszkowski. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-013474] (1).
Spór o suwerenność / red. nauk. Waldemar Jan Wołpiuk ; autorzy Mariusz Gulczyński [et al. ; Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-013534] (1).
Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku : analiza problemów i studia przypadków : praca zbiorowa / pod red. nauk. Włodzimierza Malendowskiego. Publisher: Wrocław : atla 2, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-038595] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Licensing : a practical guide for the businessman / Iain C. Baillie. Publisher: London : Longman, copyright 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-020647] (1).
Prawo w stosunkach międzynarodowych : wybór dokumentów / oprac. Stanisław Bieleń ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : [Centrum Badań Wschodnich UW], 1996. Availability: Copies available for loan: [M-043965] (11).
Dyplomatyczne zwolnienie od jurysdykcji w sprawach cywilnych / napisał Kamil Stefko. Publisher: Lwów : Towarzystwo Naukowe, 1938 (Lwów : Pierwsza Związkowa Drukarnia). Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000149] (1).
Evropa : žurnal Pol'skogo Instituta Meždunarodnyh Del. Publisher: Warszawa : PISM, 2001-2009. Other title: Europa : czasopismo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.Availability: Copies available for hold on place: [CA-196] (4).
Spór o wojnę / Michael Walzer ; przeł. Zofia Zinserling. Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091860] (3).
  Copies available for hold on place: [M-114778] (1).
Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego / Ewelina Cała-Wacinkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-051690] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Handbook of international law / Anthony Aust. Edition: Repr.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-103161] (1).
Von einem liberalen zu einem konstruktivistischen Völkerrechtsverständnis : ein Versuch am Beispiel des Ius cogens / Michael Frei. Publisher: Zürich ; St. Gallen : Dike Verlag, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-044770] (1).
International law and international relations / David Armstrong, Theo Farrell and Hélène Lambert. Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-109754] (1).
Studia z prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Mika. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-109799] (1).
Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. nauk. Jerzy Menkes. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym : wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zagadnienie rozbrojenia w prawie międzynarodowem i stosunkach międzynarodowych / Jakób Warszawski ; z przedm. Zygmunta Cybichowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Seminarium Prawa Publicznego Uniwersytetu Warszawskiego, 1930 (Warszawa : Zakłady Wyd.-Druk. "Praca"). Other title: Question du désarmement dans le droit international et dans les relations internationales.Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000795] (1).
From apology to utopia : the structure of international legal argument : reissue with a new epilogue / Martti Koskenniemi. Edition: Repr.Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007. Other title: Structure of international legal argument.Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Władysław Czapliński, Anna Wyrozumska. Edition: Wyd 2 zm. i uaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-104746] (3).
Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym / Marcin Marcinko ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Edition: Stan prawny na dzień 31 października 2007 r.Publisher: Dęblin : WSOSP, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-040247] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Understanding international conflicts : an introduction to theory and history / Joseph S. Nye. Edition: 7th ed.Publisher: [S.l.] : Pearson Longman, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-002550] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego polsko-angielsko-francusko-niemiecki / Jerzy Pieńkos. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Other title: Polsko-angielsko-francusko-niemiecki glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego.Availability: Copies available for loan: [M-055410] (1).
  Copies available for hold on place: [M-055409] (1).
Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych / kom. red. Alfons Klafkowski [et al. ; aut. Andrzej Abraszewski et al.]. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-061412] (1).

Powered by Koha