Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Statystyka matematyczna / Wiesław Sadowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-088672] (1).
Statystyka / Mieczysław Sobczyk. Edition: Wydanie trzecie zmienione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-050999] (1).
  Checked out (1).
Mathematical statistics / John E. Freund. Publisher: Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1962. Availability: Copies available for loan: [MA-002657] (1).
Statystyka / Mieczysław Sobczyk. Edition: Wyd. 3 zm., dodr.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-048180] (2).
Metody statystyczne / Aleksander Zeliaś. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-085833] (1).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką / Maria Pociecha. Publisher: Kraków : ALBIS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-003959] (6).
  Copies available for hold on place: [M-000439] (1).
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa i jego zastosowań / Lech Tadeusz Kubik, Andrzej Krupowicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-009754] (3).
  Copies available for hold on place: [M-021990] (1).
Metody statystyczne / Mirosław Krzysztofiak, Danuta Urbanek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006693] (1).
Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej / Czesław Platt. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-021984] (1).
Statystyka praktyczna / Wacława Starzyńska. Edition: Wyd. 2, zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Statystyka : dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych / Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Teoriâ veroâtnostej i matematičeskaâ statistika / I. N. Kovalenko, A. A. Filippova. Publisher: Moskva : Vysšaâ škola, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-041539] (1).
Statystyka / Mieczysław Sobczyk. Edition: Wyd. 5 uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089395] (1).
Podstawy statystyki dla psychologów, pedagogów i socjologów / Günter Clauss, Heinz Ebner ; przetł. z niem. Józef Olesiak. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-050395] (1).
Statystyka praktyczna / Wacława Starzyńska. Edition: Wyd. 2. zm., 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-060528] (7).
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej / Zdzisław Hellwig. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-076750] (1).
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej / Zdzisław Hellwig. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-077201] (1).
Testy statystyczne / Czesław Domański. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-085873] (1).
Statystyka / Mieczysław Sobczyk. Edition: Wyd. 5 uzup., 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089381] (1).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Metody statystyczne w badaniach świadomości ekologicznej młodzieży : skrypt do zajęć z przedmiotu "matematyczne opracowanie wyników badań" / Wiktoria Sobczyk. Publisher: Kraków : Geo, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-096764] (1).
Statystyka matematyczna w praktyce / Ewa Wasilewska. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-106562] (2).
  Copies available for reference: [CZ 51] (1).
Statystyka dla inżynierów. Cz. 1, Rachunek prawdopodobieństwa / Darya Filatova, Charles El Nouty. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, © copyright 2018. Other title: Rachunek prawdopodobieństwa.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113825] (1).
  Copies available for reference: [M-113826] (2).
Statystyka : aspekty praktyczne i teoretyczne / Mieczysław Sobczyk. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-113141] (1).

Powered by Koha