Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Industriegesellschaften im Wandel Japan und die BRD / Karl Hax, Willy Kraus. Publisher: Düsseldorf : Bertelsmann Universitätsverlag, 1970. Availability: Copies available for loan: [MA-001991] (1).
Granice medycyny / Magdalena Sokołowska. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-013084] (1).
Dynamika przemian społecznych w Polsce / Ryszard Turski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-069990] (1).
The Industrial Society handbook of management skills / aut. Colin Chase [et al.]. Publisher: London : The Industrial Society, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-017643] (1).
Are you managing purchasing? : [a guide to better buying] / by Malcolm Jones. Publisher: London : Nicholas Brealey Publishing, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-068810] (1).
Kraje kapitalistyczne : informator statystyczny / [aut. Mieczysław Mieszczankowski ; red. nauk. Bohdan Kikolski] ; Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu. Publisher: Warszawa: Książka i Wiedza, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-029426] (1).
Przyszłość a technika : ergonomiczna analiza funkcji społecznej badań naukowych i techniki / Władysłw Kozłowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-036497] (1).
Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej / pod red. Anny Siwik. Publisher: Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. Other title: From the industrial society to the information society.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107921] (1).
Lists:
Nowe społeczeństwo przemysłowe : analiza i krytyka koncepcji / Witold Morawski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-002641] (1).
Zdrowie i choroba : wybrane problemy socjologii medycyny / pod red. Jarosława Barańskiego, Włodzimierza Piątkowskiego. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2002. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym / Ralf Dahrendorf ; tł. Renata Babińska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2008. Other title: Class and class conflict in industrial society.Availability: Copies available for hold on place: [M-101544] (1).
Modernizacja refleksyjna : polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności / Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash ; tł. Jacek Konieczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-110544] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108462] (1).

Powered by Koha