Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zagadnienia ustroju lokalnego Francji / Krzysztof Chorąży. Publisher: Lublin : Verba, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087006] (1).
  Checked out (1).
Kontrola działalności rad i zarządów gmin (miast) i jednostek podporządkowanych gminom / Andrzej Baczyński. Edition: Stan prawny na dzień 15 października 2000 roku.Publisher: Warszawa : Difin, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach : gmina w państwach Europy Zachodniej / pod red. Jana Jeżewskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086956] (1).
Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce : zagadnienia ustrojowoprawne / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : "Municipium", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-000635] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072871] (1).
Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080078] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Marcin Sakowicz. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Nadzór regionalej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym : monografia / Jarosław Storczyński. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.].Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047678] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Rady narodowe w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Sylwester Zawadzki, Józef Chwistek. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-001347] (1).
Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Administracja / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Publisher: Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011-. Other title: Seria: Administracja | Zeszyty Naukowe WSEI. | Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie..Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-359] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-359] (1).
Finanse lokalne - teoria i praktyka / Paweł Swianiewicz. Publisher: Warszawa : MUNICIPIUM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Public relations miast i regionów / red. nauk. Aneta Duda. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 659] (1).
Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa / Paweł Sosnowski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Polska samorządna : ilustrowane dzieje administracji i samorządu terytorialnego na tle historii Polski / [red. prowadzący Katarzyna Kucharczuk ; tekst Bolesław Bezeg [et al.]. Edition: Wyd. 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Carta Blanca Grupa Wydawnicza PWN, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [MW-000196] (1).
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie. T. 1 / redakcja Paweł Chmielnicki i Andrzej Adamczyk. Publisher: Warszawa : Municipium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie. T. 2 / redakcja Paweł Chmielnicki i Andrzej Adamczyk. Publisher: Warszawa : Municipium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Finanse samorządowe : koncepcje, realizacja, polityki lokalne / Paweł Swianiewicz. Publisher: Warszawa : MUNICIPIUM, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Nowy podział kompetencji i zadań w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym / [Włodzimierz Tomaszewski, Andrzej Porawski, Mirosław Stec]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów : staraniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-085780] (1).
Lokalna polityka społeczna / Ewa Kulesza. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-092847] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku / pod red. Alfreda Lutrzykowskiego, Mariusza Popławskiego, Roberta Gawłowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lists:
Powiat : przestrzeń władzy publicznej / Konrad Koc. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej : wybrane problemy / red. nauk. Robert Kmieciak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Błędne rondo marginalizacji? : jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami / Paweł Swianiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-113553] (1).
Local government in Central and Eastern Europe : the rebirth of local democracy / edited by Andrew Coulson and Adrian Campbell. Publisher: London ; New York : Routledge, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Samorząd, finanse, nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych / red. nauk. Ryszard Paweł Krawczyk, Mirosław Stec. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolter Kluwer business, 2013. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Agnieszka Pawłowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-105229] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Magdalena Sitek, Elżbieta Feret, Jarosław Dobkowski, Igor Palus ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji : studium administracyjnoprawne na tle porównawczym / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 20 czerwca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania : hipotezy wielkoludów i liliputów / Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska, Anna Kurniewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Międzynarodowa konferencja dla urzędników samorządowych "Rola administracji samorządowej w rozwoju lokalnym" / Marta Golonko. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-Other title: Rola administracji samorządowej w rozwoju lokalnym.

Powered by Koha