Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Życzliwa obojętność : władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej / Paweł Swianiewicz. Publisher: Warszawa : Krzysztof Kleszcz, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-071954] (1).
Finanse lokalne - teoria i praktyka / Paweł Swianiewicz. Publisher: Warszawa : MUNICIPIUM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Finanse samorządowe : koncepcje, realizacja, polityki lokalne / Paweł Swianiewicz. Publisher: Warszawa : MUNICIPIUM, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? : mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych / Paweł Swianiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-083827] (1).
Błędne rondo marginalizacji? : jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami / Paweł Swianiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-113553] (1).
System wyrównawczy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - propozycja usprawnienia / Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-
Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania : hipotezy wielkoludów i liliputów / Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska, Anna Kurniewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wiedza a styl zarządzania w samorządach terytorialnych. Analiza na przykładzie ocen oddziaływania na środowisko na Podlasiu / Paweł Swianiewicz, Magdalena Szalewicz, Magdalena Wilamowska. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-

Powered by Koha