Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 r.) / Marek Safjan. Edition: Stan prawny wg nowej regulacji podstaw odpowiedzialności władzy publicznej w kodeksie cywilnym, która weszła w życie 1 września 2004 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej / Jerzy Parchomiuk. Edition: [Stan prawny na 30.4.2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-046732] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa według Konstytucji RP / Monika Haczkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-103058] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Copies available for hold on place: [M-084823] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / aut. Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064239] (2).
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa / Aneta Walewska-Borsuk. Edition: [Stan prawny na dzień 1 maja 2011 roku].Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe / Maciej Taborowski. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-105804] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej / Zbigniew Banaszczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-104223] (1).
Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych / red. Maciej Rudnicki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Edition: Stan prawny na luty 2012 r.Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Odpowiedzialność administracji i w administracji / red. nauk. Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych / red. nauk. Monika Giżyńska i Anna Piszcz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy : poradnik / Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / autorzy Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk ; redaktorzy Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: 2. wyd., [stan prawny na dzień 1.8.2016 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej / Zbigniew Banaszczyk. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej / Anna Błachnio-Parzych. Edition: Stan prawny na 1 października 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-104502] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym / Rafał Dul. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Niezgodność z prawem działania lub zaniechania organu władzy publicznej jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa / Monika Adamczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (1).

Powered by Koha