Your search returned 180 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Psychologia rozwoju człowieka. T. 1, Zagadnienia ogólne / Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004512] (6).
Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch, Tony Malim ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. Edition: [Wyd. 4].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-053526] (1).
  Copies available for hold on place: [M-024228] (1).
Psychologia wychowawcza. 1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. Edition: Wyd. 6 rozsz. i zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-003063] (1).
Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; red. nauk. Anna Matczak ; przetł. Małgorzata Babiuch [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079933] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Psychologia pracy : wybrane zagadnienia / pod redakcją Xymeny Gliszczyńskiej ; autorzy skryptu: Xymena Gliszczyńska, Janina E. Karney, Maryla Łukasiak-Goszczyńska, Longin Paluszkiewicz, Zbigniew Pietrasiński, Zofia Ratajczak, Krystyna Skarżyńska. Edition: Wydanie II uzupełnione.Publisher: Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-040613] (2).
  Copies available for hold on place: [M-070489] (1).
Psychologia wychowawcza / Maria Przetacznikowa, Ziemowit Włodarski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-066864] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070881] (1).
Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo ; przekł. Ewa Czerniawska [et al.] ; red. nauk. Ida Kurcz, Bogdan Wojciszke. Edition: Wyd. 2, dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-095032] (1).
Psychologia w praktyce społecznej : wybrane elementy psychologii społecznej, pracy i organizacji oraz ekonomicznej / Kazimierz Migdał. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Ćwiczenia z psychologii społecznej / Wilhelmina Wosińska. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-069783] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012958] (1).
Psychologia pracy : wybrane zagadnienia / pod red. Xymeny Gliszczyńskiej. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-012706] (1).
Współczesne metody badań psychologicznych / Zbigniew Skorny. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1966. Availability: Copies available for loan: [M-013047] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012709] (1).
Wstęp do psychologii społecznej / Stanisław Mika. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-066880] (3).
  Copies available for hold on place: [M-078359] (1).
Kierunki współczesnej psychologii, ich geneza i rozwój / Zofia Rosińska, Czesław Matusewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-015320] (3).
Psychologia wychowawcza / pod red. Charlesa E. Skinnera ; [tł. Zbigniew Obniski ; red. nauk. Ziemowit Włodarski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1971. Other title: Educational psychology.Availability: Copies available for hold on place: [M-013205] (1).
Materiały pomocnicze do historii psychologii : psychologia rozwojowa i wychowawcza w latach 1870-1930 / wyboru dokonała Wanda Bobrowska-Nowak. Edition: Wyd. 2, popr. i uzup.Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-013278] (1).
Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej / pod red. Małgorzaty Opoczyńskiej. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-012953] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia uczenia się i nauczania / Józef Pieter. Publisher: Katowice : Wydaw. Śląsk, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-030993] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013268] (1).
Psychologia społeczna / Stanisław Mika. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-103452] (1).
Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy / Rajmund Kowalczuk. Edition: Wyd. 2.Publisher: [S.l.] : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-007930] (1).
Wprowadzenie do psychologii / Ernest R. Hilgard ; [tł. Józef Radzicki]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-013091] (2).
Obŝaâ psihologiâ : kurs lekcij : v dvuh častâh. Č. 1 / L. A. Vajnštejn, V. A. Polikarpov, I. A. Furmanov. Publisher: Minsk : BGU, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-008807] (1).
Psychologia uczenia się : przegląd badań eksperymentalnych i teorii / Wanda Budohoska, Ziemowit Włodarski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-024386] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009792] (1).
Zdolności a proces uczenia się / red. Nicholas J. Mackintosh, Andrew M. Colman ; przeł. Joanna Gilewicz. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2002. Other title: Learning and skills.Availability: Copies available for hold on place: [M-095952] (1).
Główne zasady nauk filozoficznych / Tadeusz Czeżowski. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1959. Availability: Copies available for hold on place: [M-015155] (1).
Psychologia wychowawcza / Maria Przetacznikowa, Ziemowit Włodarski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-015416] (1).
Wybrane problemy psychologii społecznej / pod red. Ewy Stanisławiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049001] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Psychologia lekarska / Ernst Kretschmer ; pod red. Henryka Zajączkowskiego ; [tł. Tadeusz Klimowicz]. Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1958. Other title: Medizinische Psychologie.Availability: Copies available for hold on place: [M-017529] (1).
Metodologia i metody badań psychologicznych / pod red. Kazimierza Czarneckiego. Publisher: Katowice : UŚ, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-015335] (4).
  Copies available for hold on place: [M-070907] (2).
Psychologia społeczna w praktyce / Henryk Pietrzak, Joanna Barbara Hałaj. Edition: Wyd. 2.Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007356] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103450] (1).
Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu / Jan Borkowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Publisher: Pułtusk : WSH, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-107715] (1).
Lists:

Powered by Koha