Your search returned 73 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika / Agnieszka Olesińska. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-009412] (1).
Konstytucja : ustrój, system finansowy państwa : księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl / [kom. red.: Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jankiewicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-013459] (1).
  Checked out (1).
Prawo podatkowe przedsiębiorców / Hanna Litwińczuk. Edition: Wyd. 4 zaktualizowane.Publisher: Warszawa : ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007100] (2).
  Copies available for hold on place: [M-008674] (1).
Prawo podatkowe / Bogumił Brzeziński. Edition: Stan prawny na dzień 31.12.1998 r.Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007108] (1).
W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych : księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej / kom. red. Henryk Dzwonkowski [et al.]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-002384] (1).
  Checked out (1).
Ustawa karna skarbowa : komentarz, wybrane zagadnienia / Krzysztof Stefanowicz. Publisher: Warszawa : SeZaM, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-020815] (1).
Prawo karne skarbowe / Stanisław Baniak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047198] (4).
Najnowsze zmiany w ordynacji podatkowej w 2001 r. : praca zbiorowa / pod red. Witolda Modzelewskiego ; Jacek Aninowski [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-031569] (1).
Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1 / Hanna Litwińczuk, Piotr Karwat, Wojciech Pietrasiewicz ; pod red. Hanny Litwińczuk. Edition: Wyd. 5 zaktualizowane, [stan prawny na dzień 1 września 2005 r.].Publisher: Warszawa : "ABC", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050500] (1).
Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 2 / Hanna Litwińczuk, Piotr Karwat, Wojciech Pietrasiewicz ; pod red. Hanny Litwińczuk. Edition: Wyd. 5 zaktualizowane.Publisher: Warszawa : "ABC", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050501] (1).
Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP / Leonard Etel, Cezary Kosikowski, Eugeniusz Ruśkowski ; pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego. Edition: Stan prawny na 1 października 2006r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-103865] (1).
Ordynacja podatkowa z hasłami i skorowidzem / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-096948] (1).
Podatki 2006 / [red. merytoryczny Aleksander Kaźmierski ; aut. Stanisław Baniak et al.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-000494] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzem / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: 6. wyd., stan prawny na 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Other title: Prawo administracyjne : zbiór przepisów.Availability: Copies available for loan: [M-046598] (7).
Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego / Antoni Hanusz. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 30 kwietnia 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046565] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Ordynacja podatkowa : ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. = Act on rules for taxation : dated 29 August 1997, Dziennik Ustaw [1997] No. 137, item 926 as amended / przekł. Katarzyna Miller, James Yrkoski. Edition: Stan prawny na dzień 1.03.2002.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2002. Other title: Act on rules for taxation.Availability: Copies available for loan: [M-014819] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000446] (1).
Czynnik czasu w prawie podatkowym : studium z dziedziny zobowiązań podatkowych / Adam Nita. Publisher: Gdańsk : Arche, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-002848] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Koncepcja ochrony praw podatnika : geneza, rozwój, perspektywy / Bożena Szczurek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-104620] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103882] (1).
System podatkowy w Polsce / Robert Wolański. Edition: 2. wyd. , stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-060883] (1).
Ordynacja podatkowa / Cezary Kosikowski, Leonard Etel [oraz] Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Sławomir Presnarowicz. Edition: 2. wyd., stan prawny: 1 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108398] (2).
Podatki 2008 / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Stella Brzeszczyńska et al.]. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Other title: Podatki dwa tysiące osiem.Availability: Copies available for loan: [M-051592] (2).
Ordynacja podatkowa : komentarz 2008 / Barbara Adamiak [et al.]. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053464] (1).
Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090794] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1 / Hanna Litwińczuk, Piotr Karwat ; red. nauk. Hanna Litwińczuk. Edition: Wyd. 6.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090686] (10).
Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 2 / red. Hanna Litwińczuk ; [aut.:] Hanna Litwińczuk, Piotr Karwat, Wojciech Pietrasiewicz. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090683] (9).
Ordynacja podatkowa / Cezary Kosikowski, Leonard Etel [oraz] Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Sławomir Presnarowicz. Edition: Stan prawny: 16 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC. Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-044087] (1).
Podatki 2009 / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Stella Brzeszczyńska et al.]. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2009. Other title: Podatki dwa tysiące dziewięć.Availability: Copies available for loan: [M-065207] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzami / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: Wyd. 10, stan prawny na 7 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Other title: Prawo administracyjne : zbiór przepisów.Availability: Copies available for loan: [M-054807] (3).
Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104632] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz [et al.]. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 20 lutego 2009 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 7 marca 2009 roku).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-067433] (1).

Powered by Koha