Your search returned 128 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych / [oprac. red. Małgorzata Stańczak]. Edition: Stan prawny na 15 stycznia 2012 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Other title: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.N., U.O.P.Z., U.O.K..Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Polen - ihr Geschäftspartner / [vorbereitet vom Institut für Konjunktur und Preise des Aussenhandels]. Publisher: Warszawa : IKC, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-082092] (1).
Podatki : zbiór ujednoliconych przepisów / [koncepcja zestawienia przepisów Lech Drągowski]. Edition: Stan prawny - 1 stycznia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo AD. Drągowski, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083733] (1).
Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw / Paweł Selera. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090978] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-108289] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Interpretacje prawa podatkowego i celnego - stabilność i zmiana : zmiana oficjalnego stanowiska organu władzy publicznej lub organizacji międzynarodowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego i celnego / Wojciech Morawski. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych / Hanna Litwińczuk. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 1996 r.Publisher: Warszawa : "KiK" Konieczny i Kruszewski, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-084047] (1).
Sankcje w prawie podatkowym / Paweł Majka. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatki 2013 / [red. merytoryczny Aleksander Kaźmierski ; aut. Dobrosława Antonów et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2013. Other title: Podatki dwa tysiące trzynaście.Availability: Copies available for loan: [M-091006] (1).
Orzecznictwo podatkowe : podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, podatki lokalne / Anna Wiciak, Ewa Madej ; [oprac. red. Marta Pawlus]. Edition: Stan prawny kwiecień 1998 r.Publisher: Bielsko-Biała : "Park", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-085975] (1).
Ordynacja podatkowa : komentarz 2013 / Barbara Adamiak [et al.]. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-100853] (1).
Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego : węzłowe problemy / redakcja naukowa Bogumił Brzeziński ; [autorzy Hanna Filipczyk, Piotr Karwat, Marian Masternak, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciach Morawski, Bronisława Jastrzębska, Agnieszka Bielska-Brodziak, Bogumił Brzeziński, Olgierd Łunarski, Paweł Majka, Agnieszka Olesińska, Joanna Zawiejska-Rataj, Adam Bartosiewicz, Dagmara Dominik-Ogińska, Marek Kalinowski, Janusz Orłowski, Jowita Pustuł]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców / Marcin Jamroży, Stephan Kudert. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Ordynacja podatkowa / Cezary Kosikowski, Leonard Etel ; [współaut.] Jacek Brolik [et al.]. Edition: 5. wyd., stan prawny: 15 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, cop. 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-105207] (1).
Ordynacja podatkowa : 366 wyjaśnień i interpretacji / Marek Kwietko-Bębnowski. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Zbiór karny / [oprac. red. Małgorzata Stańczak]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 15 sierpnia 2013 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. Other title: Zbiór karny 2013.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców / Stephan Kudert, Marcin Jamroży. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. Other title: Optymalizacja opodatkowania dochodów.Availability: Copies available for hold on place: [M-090479] (1).
Pisma w sprawach interpretacji prawa podatkowego : wyjaśnienia, postępowanie, orzecznictwo / Jacek Brolik, Elżbieta Mucha ; red. nauk. Jacek Brolik Edition: Stan prawny na 1 wrzesnia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatki a etyka / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku / Paweł Borszowski. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090981] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatki 2014 / [red. merytoryczny Aleksander Kaźmierski ; aut. Tomasz Adamski et al.]. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2014. Other title: Podatki dwa tysiące czternaście.Availability: Copies available for loan: [M-101863] (1).
Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych : księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. T. 1 / red. nauk. Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Preferencje podatkowe / red. Beata Kucia-Guściora, Marcin Burzec ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Instytut Prawa. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-092820] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe / Maria Świetlicka. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093228] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego / Janusz Bryk, Agnieszka Choromańska, Anna Kalisz, Sławomir Miszkiewicz, Dorota Mocarska, Monika Porwisz, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Świerczewska-Gąsiorowska. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zasady ogólne postępowania podatkowego na tle prawnoporównawczym / Piotr Tomke. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-098108] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
  Checked out (1).
Podatki 2015 / [redaktor merytoryczny Aleksander Kaźmierski ; autorzy Dobrosława Antonów, Helena Bogdanowska-Kulesza, Adrian Branny, Anna Buchnowska, Anna Chylak, Hubert Cichoń, Tomasz Grzegorczyk, Aleksander Kaźmierski, Marcin Lachowicz, Piotr Maculewicz, Dariusz Mikos, Robert Pasternak, Alicja Sarna, Przemysław Skorupa, Dominik Stojek, Jarosław Wiśniewski, Anna Wrześniewska, Piotr Zamorowski, Mariusz Żochowski]. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2015. Other title: Podatki dwa tysiące piętnaście.Availability: Copies available for hold on place: [M-104487] (1).
Ogólne prawo podatkowe : zagadnienia materialnoprawne i proceduralne / Zbigniew Ofiarski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-107641] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Ceny i porozumienia transferowe w praktyce : wybrane zagadnienia prawnopodatkowe / Krzysztof J. Stanik, Krzysztof Winiarski. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-097415] (1).
Prawo podatkowe / redaktorzy Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz ; autorzy Marcin Burzec, Michalina Duda, Andrzej Gorgol, Beata Kucia-Guściora, Monika Münnich, Piotr Pomorski, Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-100969] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha