Your search returned 787 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawa człowieka w XXI w. : wyzwania dla ochrony prawnej : Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Radziejowice, 21-22 czerwca 2004 r. : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Mika. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-074835] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
The international law on foreign investment / M. Sornarajah. Edition: 2nd ed.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-065478] (1).
International investment law and arbitration : leading cases from the ICSID, NAFTA, bilateral treaties and customary international law / ed. by Todd Weiler. Edition: Repr.Publisher: London : Cameron May, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-065476] (1).
Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-066100] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej / Michał Skąpski. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-098180] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Handbook of international law / Anthony Aust. Edition: Repr.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-103161] (1).
Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka : zagadnienia wybrane / Jan Sandorski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowane przez Polskę / w opracowaniu Michała Seweryńskiego. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983. Other title: Konwencje MOP.Availability: Copies available for loan: [M-056364] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039764] (1).
Przelew wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym / Witold Kurowski. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041062] (10).
  Copies available for hold on place: [M-109774] (1).
Prawo ochrony dziedzictwa kultury / Kamil Zeidler. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer business, ©copyright 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-095680] (1).
Pedagogiczne aspekty Paktów Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka : założenia i rzeczywistość / red. nauk. Maria Jakowicka, Krystyna Stech ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Publisher: Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087140] (1).
Międzynarodowe problemy ekologiczne : wybór dokumentów / [wybór i oprac.] Krzysztof M. Księżopolski. Publisher: Warszawa : "Elipsa", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ochrona środowiska / Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć. Edition: Wyd. 7, stan prawny na dzień 10 października 2005 r.Publisher: Wrocław : "Kolonia Limited", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078135] (1).
Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym / Karol Weitz. Edition: Stan prawny, literatura i orzecznictwo na dzień 30 czerwca 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht / Schweizerische Vereinigung für internationales Recht. Publisher: Zürich : Schlulthess, 1991-. Other title: SZIER | Revue Suisse de Droit International et de Droit Européen | RSDIE | Rivista Svizzera di Diritto Internazionale e di Diritto Europeo | Swiss Review of International and European Law | SRIEL.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1163] (2).
Zawarcie małżeństwa i przesłanki jego ważności w prawie międzynarodowym prywatnym / Krzysztof Pietrzykowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-000710] (1).
  Copies available for hold on place: [M-076242] (1).
Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. Edition: Wyd. 10 zm. i uaktual., stan prawny na 30 września 2007 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-004700] (6).
Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym / Ewa Rott-Pietrzyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047222] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja? : konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz, 10-12 maja 2006 / pod red. Jana Kolasy i Artura Kozłowskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076288] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Przedawnienie w międzynarodowym obrocie handlowym / Jacek Zrałek. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041298] (9).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich / Nina Półtorak. Edition: Stan prawny na 1 marca 2002 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-098677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Konwencja z Lugano : wykonalność zagranicznych orzeczeń przed sądami polskimi / Karol Weitz. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-041327] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Małgorzata Masternak-Kubiak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Odpowiedzialność karna członków sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego w świetle Traktatu z 1951 roku / Sebastian Oraniec ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy. Publisher: Warszawa : Oddział Edukacji Obywatelskiej : Agencja Wydawnicza CB, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-042103] (1).
Prawo międzynarodowe / Malcolm N. Shaw ; z ang. przeł. Juliusz J. Gojło [et al.] ; wstępem opatrzył, red. nauk. ed. pol. Stefan Sawicki. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Die Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft im Internationalen Privatrecht / Heike Dohrn. Publisher: Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-063525] (1).
Methoden des internationalen Einheitsrechts / Urs Peter Gruber. Publisher: Tubingen : Mohr Siebeck, cop. 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-065462] (1).
Die Sitzverlegung der Europäischen Aktiengesellschaft / Wolf-George Ringe. Publisher: Tübingen : Mohr Siebeck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-044291] (1).
Völkerrechtliche Verträge : Vereinte Nationen, Beistandspakte, Menschenrechte, See-, Luft- und Weltraumrecht, Umweltrecht, Kriegsverhütungsrecht, Kriegsrecht, internationale Strafgerichtsbarkeit ; Textausgabe / hrsg. von Albrecht Randelzhofer. Edition: 11., neubearb. Aufl., Stand 15. Januar 2007.Publisher: München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-044401] (1).
  Copies available for hold on place: [M-044400] (1).
Internationales Zivilverfahrensrecht : ein Studienbuch / von Haimo Schack. Edition: 3., neubearbeitete und erw. Aufl.Publisher: München : C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-076223] (1).

Powered by Koha