Your search returned 84 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo prasowe / Janusz Barta, Izabela Dobosz ; UJ. Instytut Nauk Politycznych. Publisher: Kraków : Nakładem UJ, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-012407] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068654] (1).
Prawo prasowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe / zbiór oprac. Łucja Korózs. Edition: Według stanu prawnego na dzień 15 maja 1985 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-019739] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012402] (1).
Prawo o wolności słowa / Jerzy Bafia. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988. Availability: Copies available for loan: [M-081549] (1).
  Copies available for hold on place: [M-012060] (1).
Feeding frenzy : how attack journalism has transformed American politics / Larry J. Sabato ; with a new afterword. Publisher: New York : The Free Press ; Toronto : Maxwell Macmillan Canada ; New York : Maxwell Macmillan International, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-010546] (1).
Monitor Prawniczy : miesięcznik prawa polskiego / [red. nacz. Stanisław Wilczyński]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck : Państ. Wydaw. Naukowe, 1993-. Other title: Nowy Monitor Prawniczy | MoP Monitor Prawniczy.Availability: Copies available for hold on place: [CB-218] (23).
The Economist : weekly commercial times : bankers’ gazette and railway monitor : a political, literary, and general newspaper. Publisher: London : Economist Newspaper, 1843-. Availability: Copies available for reference: [CB-164] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-164] (19).
Edukacja Prawnicza : czasopismo dla studentów i aplikantów / redaktorzy Jakub Jacyna, Wojciech Maruchin. Publisher: Warszawa : C. H. Beck : PWN, 1994-1995, 1997-. Other title: EP Edukacja Prawnicza | EP | edukacjaprawnicza.pl.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Click here to access online | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [CA-770] (18).
Studia Prawnicze / Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1963-. Other title: Legal Studies.Availability: Copies available for reference: [CB-226] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-226] (30).
Gazeta Prawna : najnowsze przepisy, przystępne komentarze, praktyczne rady / [Biuro Informacji Organizacyjno-Prawnej Infor]. Publisher: Warszawa : BIO-P Infor, 1994-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-2 DF] (10).
Przegląd Sądowy : czasopismo poświęcone prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1991-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-129] (23).
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-224] (34).
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. Publisher: Lublin : UMCS, 1954-. Other title: Ius.Online Access: Click here to access online | Vol. 60 (2013)- Availability: Copies available for hold on place: [CA-39] (15).
Analele Universităţii Bucureşti. Drept. Publisher: Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 1977-. Other title: Analele Universităţii din Bucureşti. | Analele Universităţii din Bucureşti. | AUB. Seria Drept | AUB. Drept | Drept.Availability: Copies available for hold on place: [CA-75] (3).
Ius et Administratio / Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis. Publisher: Rzeszów : "Mitel", 2004-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-234] (2).
Studia Prawno-Ekonomiczne / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968-. Other title: Studies in Law and Economics.Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-652] (4).
Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 1987-2010. Other title: Roczniki Prawnicze | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego..Availability: Copies available for hold on place: [CA-887] (2).
Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 1994-2003. Availability: Copies available for hold on place: [CA-906] (3).
Prawo prasowe : podręcznik / Izabela Dobosz. Edition: Stan prawny na 1 października 2006 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055237] (6).
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze. Publisher: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. Other title: Universitas Iagellonica Cracoviensis Acta Scientiarum Litterarumque. | Prace Prawnicze.Availability: Copies available for hold on place: [CA-976] (18).
Poradnik prawny dla ludzi twórczych : prawo autorskie, prasowe, wynalazcze, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Andrzej Karpowicz. Publisher: Warszawa : ABC, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-035406] (1).
Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / [red. prowadzący Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 8, stan prawny: sierpień 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2006. Other title: Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-025511] (1).
Euro Info dla Małych i Średnich Firm / Fundusz Współpracy. Publisher: Warszawa : Fundusz Współpracy. Centrum Korenspondencyjne Euro Info, 1998-2017. Other title: Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Firm | Biuletyn dla Małych i Średnich Firm Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Firm | Euro Info | Euro Info Biuletyn | Biuletyn Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Euro Info.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1166] (5).
Family Law Quarterly / American Bar Association. Section of Family Law. Publisher: [Chicago, Ill.,] : Section of Family Law, American Bar Association, 1967-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1306] (9).
Ius et Lex / [red. nacz. Janusz Kochanowski]. Publisher: Warszawa : Fundacja "Ius et Lex", 2002-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-335] (4).
Prawo mediów / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050771] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Wolność wypowiedzi prasowej / Ewa Nowińska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-055956] (6).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza / Izabela Dobosz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091064] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095856] (1).
Autoryzacja wypowiedzi / Joanna Taczkowska. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha