Your search returned 41 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie na Świecie / Polska Agencja Prasowa. Publisher: Warszawa : PAP, 1985-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1173] (9).
Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu / red. Barbara Kożuch. Publisher: Białystok : Fundacja "Współczesne Zarządzanie", 2002-2013. Other title: WZ Współczesne Zarządzanie | Contemporary Management Quarterly : the journal of scientific community and business leaders | Współczesne Zarządzanie = Modern Management Quarterly | Współczesne Zarządzanie - Contemporary Management Quarterly.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-434] (12).
Wspólnoty Europejskie : biuletyn informacyjny / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Centrum Badań Wspólnot Europejskich. Publisher: Warszawa : CBWE IKiCHZ, 1991-2011. Online Access: Nr 1-6 (2011) Availability: Copies available for hold on place: [CA-1268] (20).
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1976-1993, 2001-2016. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-624] (9).
Marketing i Rynek / redaktor naczelny: Marcin Nowakowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnicytwo Ekonomiczne, 1994-. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-1421] (16).
Nowe Życie Gospodarcze : w Polsce i na świecie. Publisher: Warszawa : "Życie Gospodarcze", 1995-2015. Other title: Nowe Życie.Availability: Copies available for hold on place: [CA-590] (13).
Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społecznego / [Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych]. Publisher: Warszawa : MPPiSS, 1974-2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1323] (15).
Biuletyn Informacyjny / Narodowy Bank Polski. Publisher: Warszawa : NBP, 1991-2015. Online Access: 1999- Availability: Copies available for hold on place: [CA-1] (7).
Parkiet : gazeta giełdy / red. nacz. Krzysztof Szwedzik. Publisher: Warszawa : "Parkiet", 1994-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-4 DF] (1).
Rocznik Demograficzny / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Zakł. Wydaw. Statystycznych, 1997-. Other title: Demographic Yearbook | Demographic Yearbook of Poland.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1363] (14).
Zarządzanie Jakością. Publisher: Kraków : Polska Akademia Jakości Sp. z o.o., 2005-. Other title: ZJ | ZJ Zarządzanie Jakością.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-776] (7).
Brief : pierwszy magazyn marketingu i sprzedaży / [red. nacz. Grzegorz Kiszluk]. Publisher: Warszawa : AdPress Wydawnictwo Reklamowe, 2006-2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1380] (10).
Bezpieczny Bank : czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków / [Bankowy Fundusz Gwarancyjny]. Publisher: Warszawa : BFG, 1997-2017. Other title: Safe Banking.Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-142] (9).
Polska w Europie / Ośrodek Studiów Międzynarodowych przy Senacie RP [we współpracy z Konwersatorium "Polska w Europie"]. Publisher: Warszawa : OSM przy Senacie R. P. : Konwersatorium "Polska w Europie", 1990-2005. Availability: Copies available for hold on place: [CA-483] (14).
Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 1994-2003. Availability: Copies available for hold on place: [CA-906] (3).
Twój Biznes. Publisher: Warszawa : Infor, 1996-2005. Other title: Nowy Twój Biznes.Availability: Copies available for hold on place: [CA-907] (4).
Rynek - Kraje CEFTA : zagraniczna informacja rynkowo-towarowa / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Centrum Informacji Rynkowej Handlu Zagranicznego. Publisher: Warszawa : IKC HZ, 1999-2002. Availability: Copies available for hold on place: [CA-910] (1).
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 1993-. Other title: Roczniki Branżowe. | Yearbook of Foreign Trade Statistics | Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland | Yearbook Trade of Foreign Statistics of Poland.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1359] (25).
Zarządzanie i Edukacja : [dwumiesięcznik Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego]. Publisher: Warszawa : WSZiP, 1997-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1053] (6).
Euro Info dla Małych i Średnich Firm / Fundusz Współpracy. Publisher: Warszawa : Fundusz Współpracy. Centrum Korenspondencyjne Euro Info, 1998-2017. Other title: Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Firm | Biuletyn dla Małych i Średnich Firm Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Firm | Euro Info | Euro Info Biuletyn | Biuletyn Euro Info | Euro Info Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn Euro Info dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw | Biuletyn dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Euro Info.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1166] (5).
Tygodnik Gospodarczy : businessman : informacja to pieniądze. Publisher: Warszawa : Conecta Ltd., 1991-[2002]. Availability: Copies available for hold on place: [CA-19 DF] (1).
Businessman : magazine / [Marek Michalski, red. nacz.]. Publisher: Sopot : "Businessman" Oddział MarCo Ltd. w Gdyni, 1990-2006. Other title: Businessman Magazine.Availability: Copies available for hold on place: [CA-983] (9).
Kurier Finansowy : majątek, rodzina, praca, bezpieczeństwo / [red. nacz. Stanisław Brzeg-Wieluński]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 2007-2014. Other title: Kurier Finansowy : KF | KF.Availability: Copies available for hold on place: [CA-757] (7).
Nowy Sącz Academic Review / Wyższa Szkoła Biznesu. Publisher: Nowy Sącz : WSB, 2004-2008. Online Access: Click here to access online | Roczniki 2004-2009 Availability: Copies available for hold on place: [CA-375] (4).
Pracujący w Gospodarce Narodowej w... / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 1997-. Other title: Employment in National Economy in....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-293] (9).
Brief do Sukcesu : magazyn marketingu i sprzedaży. Publisher: Warszawa : AdPress Wydaw. Reklamowe, 2003-2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1127] (1).
Ekonomika i Organizacja Pracy : organ Głównego Instytutu Pracy. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1950-1987. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1146] (22).
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009-2018. Other title: Annales d'Économie et Gestion | Annals of Economics and Management.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1336] (7).
Gospodarka Narodowa : analizy - prognozy - strategia / Instytut Gospodarki Narodowej ; redaktor naczelny: Marian Ostrowski. Publisher: Warszawa : Instytut Gospodarki Narodowej, 1990-. Other title: Analizy - prognozy - strategia.Online Access: Od 2005 | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1310] (7).
Sprawozdanie z Działalności Komisji Nadzoru Finansowego w ... Roku. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2008-2017. Online Access: 2007- | 2016- Availability: Copies available for hold on place: [CA-1223] (8).

Powered by Koha