Your search returned 126 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. 2, Postępowanie rozpoznawcze / pod red. Tadeusza Erecińskiego ; [aut.] Tadeusz Ereciński [et al.]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 25 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: Postępowanie rozpoznawcze | KPC Kodeks postępowania cywilnego.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114593] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 3, Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 10 kwietnia 2012 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 3 maja 2012 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: KPC Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-114594] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 5, Międzynarodowe postępowanie cywilne, sąd polubowny (arbitrażowy) / Tadeusz Ereciński [et al.] ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: KPC Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-114596] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Postępowanie egzekucyjne / Henryk Pietrzkowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 20 lutego 2012 r., uwzględnia zmiany wchodzące w życie 3 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, cop. 2012. Other title: KPC Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-114595] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym / [oprac. red. Małgorzata Stańczak]. Edition: Wyd. 9., stan prawny na 5 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084947] (2).
Kodeks postępowania cywilnego ze schematami / Piotr Rylski. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084951] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym / [tyt. do art. oprac. Robert Stępień ; oprac. red. Małgorzata Stańczak]. Edition: Wyd. 10., stan prawny na 1 września 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084958] (1).
Kodeks postępowania cywilnego z notatnikiem i orzecznictwem / [wybór orzeczeń Marcin Szakiewicz]. Edition: Stan prawny na dzień 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN. ; Bielsko-Biała : ParkPrawo, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084961] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz : art. 1-729 / red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska ; aut. Sławomir Cieślak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: KPC..Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : art. 730-1088 / red. Janusz Jankowski ; aut. Anna Barańska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: KPC..Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, sąd polubowny (arbitrażowy), regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych / Kazimierz Piasecki. Edition: 5. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, sąd polubowny (arbitrażowy), regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-104854] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 4, Artykuły 730-1088 / Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski ; pod red. Henryka Doleckiego, Tadeusza Wiśniewskiego. Edition: Stan prawny: 1 lipca 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091315] (2).
Prawo cywilne : zbiór przepisów : kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, księgi wieczyste i hipoteka, kodeks postępowania cywilnego, koszty sądowe w sprawach cywilnych, prawo prywatne międzynarodowe, / [red. prowadzący Roman Rudnik ; oprac. red. Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska]. Edition: 26. wyd., stan prawny na 4 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093984] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Artykuły 1096-1217 / Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Piotr Rylski ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 17 sierpnia 2013.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Artykuły 506-729 / Helena Ciepła [et al.] ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Artykuły 367-505 [Indeks górny 37] / Józef Iwulski [et al.] ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Artykuły 1-366 / Henryk Dolecki [et al.] ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny: 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające : komentarz / Dariusz Zawistowski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz : art. 1-366 / red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; aut.: Helena Ciepła [et al.]. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 4, Artykuły 730-1088 / Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 21 listopada 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : art. 367-729 / red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; aut.: Helena Ciepła [et al.]. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / Joanna Bodio, Tomasz Demendecki, Andrzej Jakubecki, Olimpia Marcewicz, Przemysław Telenga, Mariusz Piotr Wójcik ; redakcja naukowa Andrzej Jakubecki. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 27 października 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Komentarz : Art. 730-1088 / redaktorzy Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; autorzy Arkadiusz Cudak, Józef Jagieła, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Monika Michalska-Marciniak, Marek Sychowicz, Tadeusz Żyznowski. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Other title: KPC.Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 5, Postępowanie egzekucyjne / Henryk Pietrzkowski ; redakcja naukowa Tadeusz Ereciński. Edition: 5. wyd., stan prawny na 15 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Postępowanie egzekucyjne.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; redakcja naukowa Tadeusz Ereciński. Edition: 5 wyd., stan prawny na 25 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 3, Postępowanie rozpoznawcze / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Karol Weitz ; redakcja naukowa Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 218 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a także ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Postępowanie rozpoznawcze.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 1, Postępowanie rozpoznawcze / redakcja naukowa Tadeusz Ereciński ; Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 sierpnia 2016.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Postępowanie rozpoznawcze.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2, Postępowanie rozpoznawcze / redakcja naukowa Tadeusz Ereciński ; Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 20 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Postępowanie rozpoznawcze.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [wydawca Aneta Flisek]. Edition: 31. wyd., stan prawny: 7 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Other title: KC - Kodeks cywilny, KPC - Kodeks postępowania cywilnego, KRO - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, KSCU - Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne | KC, KPC, KRO, KSCU oraz inne akty prawne.Availability: No copies available
  Checked out (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 6, Międzynarodowe postępowanie cywilne ; Sąd polubowny (arbitrażowy) / redakcja naukowa Tadeusz Ereciński ; Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz. Edition: Wyd. 5., stan prawny na 1 grudnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Other title: Międzynarodowe postępowanie cywilne | Sąd polubowny (arbitrażowy).Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha