Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polskie przemiany : transformacja rynkowa : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Ciamagi ; aut. Jan Bossak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-000473] (1).
Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego : teorie, tendencje, interpretacje / Marek Ziółkowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005805] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108006] (1).
Przemiany społeczne w Polsce / Jerzy J. Wiatr. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-082623] (2).
  Copies available for hold on place: [M-010906] (1).
Socjologia gospodarki : rynek, instytucje, zarządzanie / praca pod red.: Krzysztof Konecki [et al. ; red. nauk. Ziemowit J. Szczakowski]. Publisher: Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-101475] (1).
Przemiany społeczne w Polsce Ludowej : studia / pod red. Adama Sarapaty ; Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-009148] (2).
  Copies available for hold on place: [M-029076] (1).
Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Scholar, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005469] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101539] (1).
Kultura i ruch społeczny / Bronisław Gołębiowski. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Pojezierze, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-068300] (1).
  Copies available for hold on place: [M-032425] (1).
Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian / pod red. Jacka Wasilewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005899] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101520] (1).
Lists:
Polacy '90 : konflikty i zmiana : (raport z badań empirycznych) / zespół aut. Władysław Adamski [et al.] ; [red. nauk. Władysław Adamski, Andrzej Rychard, Edmund Wnuk-Lipiński] ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN. Zespół Badań Europy Wschodniej. Publisher: Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1991. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-042678] (1).
Polska - ale jaka? / red. Maria Jarosz. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-065774] (3).
  Copies available for hold on place: [M-101482] (1).
Lists:
Polska jedna czy wiele? / Henryk Domański, Andrzej Rychard, Paweł Śpiewak. Publisher: Warszawa : Trio, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006110] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101552] (1).
Transformacja, elity, społeczeństwo / pod red. Marii Jarosz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2007 (2006). Availability: Copies available for loan: [M-006126] (5).
  Copies available for hold on place: [M-097861] (1).
Lists:
Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce = Institutions for market economy : the case of Poland / Maria Lissowska ; [przekł. Zofia Kopestyńska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Institutions for market economy : the case of Poland.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Problemy społeczne w okresie transformacji ustrojowej / pod red. Tadeusza Michalczyka, Tadeusza Kamińskiego, Władysława W. Skarbka. Publisher: Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-049730] (1).
O społecznej historii Polski 1945-1989 / Henryk Słabek. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza ; Kutno : Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-101370] (1).
The consequences of great transformation: Polish and Macedonian experiences : transactions of VII Cracow-Skopje Sociological Seminar, Cracow, 18-20 September 2002 / ed. by Marian Niezgoda. Publisher: Kraków : Jagiellonian University. Institute of Sociology, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-001699] (4).
  Copies available for hold on place: [M-001698] (1).
Wielka transformacja : zmiany ustroju w Polsce po 1989 / koncepcja, wybór i komentarze Ireneusz Krzemiński. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-065577] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108007] (1).
Polska w Europie : zarys geograficzno-ekonomiczny / red. nauk. Irena Fierla. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 913(438)] (1).
Modernizacja Polski : kody kulturowe i mity / [red. Jan Szomburg ; Polskie Forum Obywatelskie]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-083812] (1).
Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083859] (1).
Polacy równi i równiejsi / red. Maria Jarosz. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091303] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107973] (1).
W poszukiwaniu nowej tożsamości / Janusz A. Majcherek. Publisher: Warszawa : "Presspublica", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-091591] (1).
Transformacja w Polsce i na Ukrainie : wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol'ŝì i v Ukraïnì : vibranì aspekti / pod red. nauk. Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. Other title: Transformacìâ v Pol'ŝì i v Ukraïnì : vibranì aspekti.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Polityka gospodarcza Polski w pierwszych dekadach XXI wieku / Waldemar Michna ; Akademia Finansów w Warszawie. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów : LAM Wydawnictwo Akademii Finansów, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).

Powered by Koha