Your search returned 136 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polens Weg in die Krise : eine politische Soziologie der "Ära Gierek" / Klaus Ziemer. Publisher: Frankfurt am Main : Athenäum, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002989] (1).
Społeczeństwo polskie w latach 1989-1994 : zagadnienia polityki społecznej : zbiór opracowań / pod red. Antoniego Rajkiewicza ; Fundacja im. Friedricha Eberta. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088861] (1).
Studenci wobec przemian społeczno-gospodarczych kraju : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Musiejczuk ; skład zespołu aut. Żywia Kaczmarek [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-012864] (1).
Lists:
Polskie przemiany : transformacja rynkowa : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Ciamagi ; aut. Jan Bossak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-000473] (1).
Oblicza społeczeństwa : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Gorlacha i Zygmunta Seręgi. Publisher: Kraków : UJ, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088857] (1).
Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym : (na przykładzie Polski) / Joanna Dzwończyk. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego : teorie, tendencje, interpretacje / Marek Ziółkowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005805] (2).
  Copies available for hold on place: [M-108006] (1).
Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne problemy procesu transformacji = Wirtschaftliche, soziale und ökologische probleme des Transformationsprozesses / [pod red. Jerzego Siemianowicza] ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydaw. ŚWSZ, 2001. Other title: Wirtscheftliche, soziale und ökologische probleme des Transformationsprozesses.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [aut.: Stanisław Berezowski et al. ; red. nauk. Stanisław Berezowski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-011479] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011485] (1).
Struktura przestrzenna gospodarki narodowej Polski / [red. nauk. Stanisław Berezowski]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-011460] (1).
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard Dyoniziak, Jerzy Mikułowski Pomorski, Zbigniew Pucek. Edition: Wyd. 2, zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-007835] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072905] (1).
Przemiany społeczne w Polsce / Jerzy J. Wiatr. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-082623] (2).
  Copies available for hold on place: [M-010906] (1).
Geografia ekonomiczna Polski : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Berezowskiego. Edition: Wyd. 3 zmienione.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-010864] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010866] (1).
Determinanty postępu. 1, Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego / [Józef Pajestka]. Edition: Wyd. 2, zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. Other title: Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego.Availability: Copies available for loan: [M-011367] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069803] (1).
Geografia ekonomiczna Polski : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Berezowskiego. Edition: Wyd. 4 rozsz. i przepracowane.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-007692] (5).
  Copies available for hold on place: [M-015325] (1).
Polska regionów : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel, Marka Dutkowskiego ; zespół aut. Marek Dutkowski [et al.]. Publisher: Gdańsk ; Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Logika walki : szkice z psychologii konfliktu społecznego w Polsce / Janusz Reykowski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-007949] (1).
Dynamika przemian społecznych w Polsce / Ryszard Turski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-069990] (1).
Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski / pod red. Antoniego Kuklińskiego ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Instytut Gospodarki Przestrzennej. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-009371] (1).
Polska wobec wyzwań przyszłości / Jan Szczepański. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Instytut Gospodarki Przestrzennej, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-009353] (1).
Raport o sytuacji polskich rodzin / Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny. Publisher: Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-085575] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088994] (1).
Polska przed nowymi wyborami / aut. Marek Balicki [et al.] ; oprac. Jolanta Supińska, Józef Halbersztadt, Mirosława Puchalska]. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-018300] (1).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia : akcenty retro- i prospektywne / pod red. Stanisława Kiliana ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. Other title: Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia - akcenty reto- i prospektywne.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-074944] (48).
  Copies available for reference: [CZ KA 32] (1).
Rechtsfragen der Transformation in Polen : schweizerisch-polnisches Kolloquium : Referate und Diskussionsbeiträge des schweizerisch-polnischen Kolloquiums von 11.-14. Mai 1994 in Warszawa / hrsg. von Josef Aregger, Jerzy Poczobut, Mirosław Wyrzykowski ; Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung Lausanne, Institut für Internationales Recht Juristische Fakultät Universität Warszawa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-019758] (1).
Zagubiona rzeczywistość : o społecznym konstruowaniu niewiedzy / Radosław Sojak, Daniel Wicenty. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005698] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101495] (1).
Kręgi integracji i rodzaje tożsamości : Polska, Europa, świat / pod red. Włodzimierza Wesołowskiego i Jana Włodarka ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047931] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101492] (1).
Lists:
Eseje socjologiczne / pod redakcją Władysława Jachera. Edition: Wydanie I.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Ubiwersytetu Śląskiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-022264] (1).
Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 2004-2018. Other title: Socio-Economic Situation of the Country in ....Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1096] (13).
Co z tą Polską / Tomasz Lis. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2003. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-023925] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Rozważania o Rzeczypospolitej / Jan Szczepański. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-080949] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070950] (1).

Powered by Koha