Your search returned 29 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne problemy procesu transformacji = Wirtschaftliche, soziale und ökologische probleme des Transformationsprozesses / [pod red. Jerzego Siemianowicza] ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydaw. ŚWSZ, 2001. Other title: Wirtscheftliche, soziale und ökologische probleme des Transformationsprozesses.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Polska regionów : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel, Marka Dutkowskiego ; zespół aut. Marek Dutkowski [et al.]. Publisher: Gdańsk ; Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia : akcenty retro- i prospektywne / pod red. Stanisława Kiliana ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. Other title: Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia - akcenty reto- i prospektywne.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-074944] (48).
  Copies available for reference: [CZ KA 32] (1).
Co z tą Polską / Tomasz Lis. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2003. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-023925] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Komunizm : ideologia, system, ludzie / pod red. Tomasza Szaroty. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045046] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? / zesp. aut. Jerzy Hausner [et al.] ; przy współpr. Jarosław Górniak, Stanisław Mazur ; [pod red. Jerzego Hausnera i Mirosławy Marody]. Publisher: Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej ; Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-028057] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polska, Ukraina, świat / pod red. Klemensa Budzowskiego i Anatolija Demianczuka. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114763] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
III Rzeczpospolita : raport specjalny / Andrzej Chwalba. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. Other title: Trzecia Rzeczpospolita : raport specjalny.Availability: Copies available for loan: [M-023048] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Deparament Analiz i Strategii, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078096] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Aspekty społeczno-ekonomiczne gospodarki / red. nauk. Walentyna Kwiatkowska. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce = Institutions for market economy : the case of Poland / Maria Lissowska ; [przekł. Zofia Kopestyńska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Institutions for market economy : the case of Poland.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Polska : Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie : narodowa strategia spójności : dokument zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r. / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007. Other title: Narodowa strategia spójności | Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.Availability: Copies available for loan: [M-066859] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Mężczyźni z enklaw biedy : rekonstrukcja pełnionych ról społecznych / Agnieszka Golczyńska-Grondas. Publisher: Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054487] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
5 lat Polski w Unii Europejskiej : [raport / przygot. w: Departament Analiz i Strategii. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; zespół red. Małgorzata Kałużyńska, Katarzyna Smyk, Jakub Wiśniewski]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009. Other title: Pięć lat Polski w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-086439] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Autorytaryzm, lęk, konformizm / Jadwiga Koralewicz. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Collegium Civitas Press, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-065958] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Polska w Europie : zarys geograficzno-ekonomiczny / red. nauk. Irena Fierla. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 913(438)] (1).
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku / Grzegorz Węcławowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk , 2006. Other title: Spatial organization of Poland at the beginning of the 21st century.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej przyszłości / Ewa Karmolińska. Publisher: Poznań ; Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Stanisława Leszczyńskiego : Drukarnia HAF, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Współczesne społeczeństwo polskie / pod red. Anny Gizy i Małgorzaty Sikorskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich - próba bilansu / pod red. Andrzeja Saksona ; [tł. tekstów niem. Zbigniew Szulczyński]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Nieudana rewolucja, nieudana restauracja : Polska w latach 2005-2010 / Marek Migalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2010. Other title: Polska 2005-2010.Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska : aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo / Ludwik Habuda. Publisher: Opole : Uniwersytet Opolski, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; [aut. Jakub Berezowski et al.] ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. Other title: Challenges to the policy of economic and social development in the conditions of European integration and global economic crisis.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Transformacja w Polsce i na Ukrainie : wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol'ŝì i v Ukraïnì : vibranì aspekti / pod red. nauk. Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. Other title: Transformacìâ v Pol'ŝì i v Ukraïnì : vibranì aspekti.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Polityka gospodarcza Polski w pierwszych dekadach XXI wieku / Waldemar Michna ; Akademia Finansów w Warszawie. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów : LAM Wydawnictwo Akademii Finansów, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Reglamentowana rewolucja : rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990 / Antoni Dudek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak Horyzont, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego : księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / pod red. Stanisława Owsiaka i Artura Polloka. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Myśleć o społeczeństwie : teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / redakcja naukowa Marek Walancik, Blahoslav Kraus ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Other title: Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
"Zło niechrześcijańskie i nieludzkie" : historia dzieciobójstwa i inne szkice z dziejów codzienności / Dariusz Łukasiewicz. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).

Powered by Koha