Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne problemy procesu transformacji = Wirtschaftliche, soziale und ökologische probleme des Transformationsprozesses / [pod red. Jerzego Siemianowicza] ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydaw. ŚWSZ, 2001. Other title: Wirtscheftliche, soziale und ökologische probleme des Transformationsprozesses.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia : akcenty retro- i prospektywne / pod red. Stanisława Kiliana ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. Other title: Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia - akcenty reto- i prospektywne.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-074944] (48).
  Copies available for reference: [CZ KA 32] (1).
Rechtsfragen der Transformation in Polen : schweizerisch-polnisches Kolloquium : Referate und Diskussionsbeiträge des schweizerisch-polnischen Kolloquiums von 11.-14. Mai 1994 in Warszawa / hrsg. von Josef Aregger, Jerzy Poczobut, Mirosław Wyrzykowski ; Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung Lausanne, Institut für Internationales Recht Juristische Fakultät Universität Warszawa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-019758] (1).
Kręgi integracji i rodzaje tożsamości : Polska, Europa, świat / pod red. Włodzimierza Wesołowskiego i Jana Włodarka ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047931] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101492] (1).
Lists:
Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku : konferencja u Prezydenta RP w dniach 18-19 kwietnia 2001 roku / Kancelaria Prezydenta RP, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk ; [tł. skrótu w jęz. ang. Katarzyna Rettner]. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-048643] (1).
The consequences of great transformation: Polish and Macedonian experiences : transactions of VII Cracow-Skopje Sociological Seminar, Cracow, 18-20 September 2002 / ed. by Marian Niezgoda. Publisher: Kraków : Jagiellonian University. Institute of Sociology, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-001699] (4).
  Copies available for hold on place: [M-001698] (1).
Polska w dobie przemian : materiały konferencji naukowej / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-107987] (1).
Modernizacja Polski : kody kulturowe i mity / [red. Jan Szomburg ; Polskie Forum Obywatelskie]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-083812] (1).
Społeczna gospodarka rynkowa w dobie globalizacji / [red. Jan Szomburg ; Polskie Forum Obywatelskie]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-083813] (1).
Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-083859] (1).
Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; [aut. Jakub Berezowski et al.] ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. Other title: Challenges to the policy of economic and social development in the conditions of European integration and global economic crisis.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Reformy ustrojowe w Polsce, 1989-1998-? / red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Nauki Administracji. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-107690] (1).

Powered by Koha