Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wzory społeczne wakacji w Polsce : studia i materiały z badań socjologicznych. [T. 1] / pod red. Zygmunta Skórzyńskiego i Andrzeja Ziemilskiego ; Instytut Naukowy Kultury Fizycznej. Publisher: Warszawa : Instytut Naukowy Kultury Fizycznej, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-069974] (1).
Mobility in the European tourism sector : the role of transparency and recognition of vacational qualifications / Greg Richards. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of European Communities, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-022861] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022863] (1).
Polityka turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk. Publisher: Szczecin ; Kopenhaga : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki / pod red. Jana Krupy i Tomasza Solińskiego ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Barbara Jolanta Dąbrowska. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska / Adam Pawlicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
  Checked out (2).
Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce / Barbara J. Dąbrowska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej / pod redakcją Ewy Dziedzic. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Vol. 11, Conditions, state and development perspectives of business tourism / [ed. Jerzy Wyrzykowski, Krzysztof Widawski] ; University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development. Department of Regional and Tourism Geography. Publisher: Wrocław : Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław, 2010. Other title: Conditions, state and development perspectives of business tourism.Availability: Copies available for hold on place: [M-094542] (1).
Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 : dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej w dniu 28.11.2011 roku / [red. merytoryczna: Bartłomiej Walas ; oprac. Teresa Buczak et al.]. Publisher: Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Polityka turystyczna : powstanie, rozwój, główne obszary / Hanna Zawistowska, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Uwarunkowania rozwoju turystyki : wybrane problemy / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Determinants of tourism development : selected issues.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną = Role of local government in the management of tourist regions / Izabela Kapera. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016. Other title: Role of local government in the management of tourist regions.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-105937] (6).
  Copies available for reference: [CZ KA 338.48] (1).

Powered by Koha