Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Turystyka dzieci i młodzieży w polityce turystycznej regionów : materiały pokonferencyjne IV Forum Turystyki, Kraków 3 czerwca 2003 r. / pod red. Anny Wilkońskiej ; Małopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich, Federacja Związków Gmin i Powiatów RP. Publisher: Kraków : MOT, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-021747] (9).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Wzory społeczne wakacji w Polsce : studia i materiały z badań socjologicznych. [T. 1] / pod red. Zygmunta Skórzyńskiego i Andrzeja Ziemilskiego ; Instytut Naukowy Kultury Fizycznej. Publisher: Warszawa : Instytut Naukowy Kultury Fizycznej, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-069974] (1).
Turystyka i sport w działalności rządu, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych : materiały III Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych RP Kraków, 18-19 maj 2001 r. / pod red. Macieja Korkucia ; Federacja Związków Gmin i Powiatów PR, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Publisher: Kraków : [Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej], 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-010972] (1).
Mobility in the European tourism sector : the role of transparency and recognition of vacational qualifications / Greg Richards. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of European Communities, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-022861] (1).
  Copies available for hold on place: [M-022863] (1).
Polityka turystyczna / red. nauk. Aleksander Panasiuk. Publisher: Szczecin ; Kopenhaga : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Wpływ turystyki na rozwój regionalny kraju i jej rola w integracji europejskiej / Janusz Merski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007084] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki / pod red. Jana Krupy i Tomasza Solińskiego ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego / [red. nauk. Beata Meyer, Aleksander Panasiuk]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Other title: IV Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja - 1 czerwca 2007 r. | Czwarta Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja - 1 czerwca 2007 r. | Zagospodarowanie turystyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Elementy zagospodarowania turystycznego / [red. nauk. Beata Meyer, Aleksander Panasiuk]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Other title: IV Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja -1 czerwca 2007 r. | Czwarta Ogólnopolska konferencja naukowa Zagospodarowanie turystyczne, Szczecin-Skandynawia, 30 maja -1 czerwca 2007 r. | Zagospodarowanie turystyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Rynek turystyczny Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Barbara Jolanta Dąbrowska. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska / Adam Pawlicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-077219] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce / Barbara J. Dąbrowska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej / pod redakcją Ewy Dziedzic. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Vol. 11, Conditions, state and development perspectives of business tourism / [ed. Jerzy Wyrzykowski, Krzysztof Widawski] ; University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development. Department of Regional and Tourism Geography. Publisher: Wrocław : Institute of Geography and Regional Development University of Wrocław, 2010. Other title: Conditions, state and development perspectives of business tourism.Availability: Copies available for hold on place: [M-094542] (1).
Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 : dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej w dniu 28.11.2011 roku / [red. merytoryczna: Bartłomiej Walas ; oprac. Teresa Buczak et al.]. Publisher: Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Polityka turystyczna : powstanie, rozwój, główne obszary / Hanna Zawistowska, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Uwarunkowania rozwoju turystyki : wybrane problemy / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Determinants of tourism development : selected issues.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną = Role of local government in the management of tourist regions / Izabela Kapera. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2016. Other title: Role of local government in the management of tourist regions.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-115571] (6).
  Copies available for reference: [CZ KA 338.48] (1).

Powered by Koha