Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej : tożsamość, plany życiowe, wartości / Jerzy Nikitorowicz. Publisher: Białystok : "Trans Humana", 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-045867] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103453] (1).
Polska w Rosji - Rosja w Polsce : stosunki polityczne : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Paradowskiego, Szymona Ossowskiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Młodzież i tolerancja : (studium z pogranicza polsko-czeskiego) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Barbary Grabowskiej. Publisher: Cieszyn : Uniwersytet Śląski - Filia , 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088876] (1).
Romowie 2007 : [od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach] / red. nauk. Barbara Weigl, Magda Formanowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej "Academica", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Autorytety w opiniach młodzieży / Małgorzata Karwatowska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-111052] (1).
Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Ewy Golbik. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).

Powered by Koha