Your search returned 84 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Amerykańska wojna w Wietnamie, 1965-1973, w opinii dwóch pokoleń społeczeństwa polskiego / Piotr Ostaszewski. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Amerykańskich. Uniwersytet Warszawski, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-037274] (2).
  Copies available for hold on place: [M-074394] (1).
Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej : tożsamość, plany życiowe, wartości / Jerzy Nikitorowicz. Publisher: Białystok : "Trans Humana", 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-045867] (1).
  Copies available for hold on place: [M-103453] (1).
Strukturalne bariery transformacji i integracji a społeczeństwo Polski / Zdzisław Zagórski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-088884] (1).
Wobec bezrobocia : opinie, stereotypy / Irena Reszke. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005730] (3).
  Copies available for hold on place: [M-108153] (1).
Aspiracje edukacyjne studentów / Walentyna Wróblewska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-101346] (1).
Polacy wobec Niemców : z dziejów kultury politycznej Polski 1945-1989 / praca zbior. pod red. Anny Wolff-Powęskiej. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-064926] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088513] (1).
Życzliwa obojętność : władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej / Paweł Swianiewicz. Publisher: Warszawa : Krzysztof Kleszcz, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-071954] (1).
Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981) / Małgorzata Alberska ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Spolecznych. Instytut Politologii. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-006970] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077031] (1).
I do szabli... : Polska i Węgry : punkty zwrotne w dziejach obu narodów w latach 1956 oraz 1980-1981 / János Tischler ; przekł. Botond Héjj. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-073972] (1).
Polacy - Niemcy : wzajemne postrzeganie / Mieczysław Tomala. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-063496] (2).
  Copies available for hold on place: [M-067535] (1).
Trauma i eurosceptycyzm polskiej wsi / Lucjan Kocik. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-068396] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101463] (1).
Opinie i materiały zespołu ekspertów dotyczące administracyjnego (terytorialnego) podziału kraju / pod red. Andrzeja Stasiaka i Krzysztofa Mirosa ; Zespół Ekspertów przy Marszałku Senatu R.P. Adamie Struziku. Publisher: Warszawa : PAN. IGiPZ, 1997. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-015194] (1).
Pożegnanie z nieufnością? : rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego / Elżbieta Stadtmüller. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092397] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Media a integracja europejska / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas i Agnieszki Hess. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-079230] (3).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Rzecznik praw obywatelskich : aktor sceny publicznej / Jolanta Arcimowicz. Publisher: Warszawa : Trio, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047341] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wybory do Parlamentu Europejskiego w badaniach społecznych / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-064503] (2).
  Copies available for hold on place: [M-077392] (1).
Imperialna baba / Adam Pomorski. Publisher: Warszawa : Open, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-101515] (1).
Austria w procesie integracji Polski z Unią Europejską / Bogdan Koszel. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092921] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Die Bonnerdeutschlandpolitik 1969-1979 in der polnischen Publizistik / von Dieter Bingen ; hrsg vom Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen. Publisher: Frankfurt am Main : Alfred Metzner Verl., 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-022199] (1).
Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ocenie społecznej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : UKIE. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078099] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Mosty przez Atlantyk? : postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Jacka Kucharczyka, Piotra Macieja Kaczyńskiego ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-077709] (5).
  Copies available for hold on place: [M-097857] (1).
Obraz Polski i Polaków w Europie / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : ISP, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-096288] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101585] (1).
Współczesne stosunki polsko-ukraińskie : politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie / Beata Surmacz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-092579] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
  Checked out (1).
Kobiety w polityce / Małgorzata Fuszara. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-038747] (7).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Młodzież i tolerancja : (studium z pogranicza polsko-czeskiego) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Barbary Grabowskiej. Publisher: Cieszyn : Uniwersytet Śląski - Filia , 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088876] (1).
Polacy i Niemcy : wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Mateusz Fałkowski, Agnieszka Popko ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-101536] (1).
Polacy i Francuzi : wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Michał Warchala ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, [2006]. Availability: Copies available for hold on place: [M-101588] (1).
Stereotyp uchodźcy / Elżbieta Czapka. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-108050] (1).
Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Deparament Analiz i Strategii, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078096] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
"Noch ist Polen nicht verloren" : das historische Denken der Polen / Krzysztof Ruchniewicz. Publisher: Berlin : Lit Verlag, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-041695] (1).

Powered by Koha