Your search returned 29 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Słuchalność programów dla mniejszości narodowych emitowanych przez Polskie Radio Białystok na podstawie badań audytorium radiowego Instytutu Millward Brown SMG/KRC / Andrzej Ryczkowski. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-Online Access: Click here to access online
Niemcy bliskie i dalekie w świetle doświadczeń emigracyjnych mieszkańców północno-wschodniej Polski / Barbara Cieślińska. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-Online Access: Click here to access online
Kobiety górą? / Jacek Górnikiewicz. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Imigranci masowo napływający do krajów Unii Europejskiej potencjalnym zagrożeniem dla elblążan? / Edward Janusz Jaremczuk. Source: Migracje i kryzys uchodźczy w Europie : rzeczywistość i wyzwania Poznań : FNCE, 2017
Kandydaci w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku : agenda mediów na przykładzie analizy zawartości dzienników ogólnopolskich / Małgorzata Adamik-Szysiak. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Prawybory w Platformie Obywatelskiej w mediach : analiza porównawcza programów informacyjnych TVP1 i TVN / Wojciech Maguś. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Agenda-setting studium przypadku : prawybory w Platformie Obywatelskiej w 2010 roku / Olgierd Annusewicz. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Rola mediów w crisis management w polityce / Adam Drosik. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Agenda publiczna czy medialna? : problem statusu publikowanych oddolnie treści medialnych w ramach social media na przykładzie protestu adisucks / Jakub Nowak. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Rola mediów masowych w ustanawianiu agendy politycznej / Ewa Nowak. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Najważniejsze wydarzenie w Polsce i na świecie w 2009 roku : przeniesienie ważności przedmiotów między agendą mediów a agendą publiczności : analiza pierwszego poziomu agenda-setting / Bartłomiej Łódzki. Source: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
Postawa i oczekiwania obywateli polskich wobec działań podejmowanych przez przedstawicieli Unii Europejskiej : analiza badań ankietowych / Monika Łukasik-Duszyńska. Source: Zeszyty Prasoznawcze Kraków : Wydawnictwo RSW Prasa, 1960-Other title: Polish citizens attitude and expectaions towards the European Union communication strategy : analysis of surveys.
Twitter w kampaniach informacyjnych o związkach osób tej samej płci w Polsce i w USA / Jacek Barlik. Source: Studia Medioznawcze Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA, 2000-Other title: Twitter in awareness campaigns on same sex unions in Poland and in the USA.Online Access: Click here to access online
The perception of Ukrainian identity during Euromaidan in Polish opinion-making press / Olha Tkachenko. Source: Studia Medioznawcze Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA, 2000-Other title: Postrzeganie tożsamości ukraińskiej podczas Euromajdanu w polskiej prasie opinii.Online Access: Click here to access online
Konsternacja, czyli od ściany do ściany : zanim wejdziemy do Uni / Marek Graszewicz. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
Co jeszcze po Jedwabnem / Krzysztof Kawalec. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
"Kto ocali ludzkość? : komentarz / Ludwik Tomiałojć. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
Bariery społeczne w transplantologii w opinii młodych Polaków = Social barriers in transplantation in the opinion of the young Poles / Patryk Wojciechowski, Monika Szpringer. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Social barriers in transplantation in the opinion of the young Poles.Online Access: Click here to access online
Are hospital staff aware of the economic benefits of employing people with disabilities? / Małgorzata M. Machaj, Jacek Lorkowski, Ireneusz Kotela. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Czy zatrudnienie osób niepełnosprawnych wpływa na bilans ekonomiczny szpitala w świadomości jego pracowników?.Online Access: Click here to access online
Analysis of the impact of the level of knowledge on the decision to vaccinate / Marta Makara-Studzińska, Paweł Kalinowski, Danuta Podstawka, Zofia Śliwińska, Zbigniew Śliwiński. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Analiza wpływu poziomu wiedzy na temat szczepień ochronnych na decyzje o wykonywaniu szczepień ochronnych.Online Access: Click here to access online
The Discursive image of Poland in Argentintan newspaper La Nación (2004-2016) / Agnieszka Wszołek, Paweł Płaneta. Source: Zeszyty Prasoznawcze Kraków : Wydawnictwo RSW Prasa, 1960-Online Access: Click here to access online
Stosunek Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych na podstawie ogólnopolskich sondaży przeprowadzonych przez CBOS w latach 1991-2015 / Beata Goworko-Składanek. Source: Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? : problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2017
O sprawie "Agaty" - studium przypadku / Agnieszka Dziob. Source: Acta Universitatis Wratislaviensis. Oblicza Komunikacji Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008-Source: Tabloidyzacja języka i kultury Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010Online Access: Click here to access online
Medialny wizerunek Ukrainy i Ukraińców w trakcie trwania dekady przełomu w polskich czasopismach (1989-1991) / Andrzej Staniszewski. Source: Prasa w dobie nowych mediów Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014
Młodzież szkolna i akademicka w Polsce wobec problemu uchodźców / Franciszek Mróz. Source: Kryzys migracyjny w Europie : wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017
Warianty wizerunkowe Polski jako megaproduktu terytorialnego / Miłosz Babecki. Source: Polskość z daleka i z bliska Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010
Hungarians' perception of Poles in the eighties / Judit Reiman. Source: Stereotypes and nations Cracow : International Cultural Centre, 1995
Węgierskie postrzeganie Polaków w latach osiemdziesiątych / Judit Reiman ; z języka angielskiego tłumaczyła Anna Depowska. Source: Narody i stereotypy Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995
Partnerstwo Wschodnie na łamach polskich dzienników i tygodników opinii (2009-2019) = The Eastern Partnership on the pages of Polish dailies and opinion-forming weeklies (2009-2019) / Bogdan Borowik. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: 10 lat Partnerstwa Wschodniego UE - perspektywa Polski i Europy Środkowej Lublin : Instytut Europy Środkowej, 2019Other title: Eastern Partnership on the pages of Polish dailies and opinion-forming weeklies (2009-2019).

Powered by Koha