Your search returned 42 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny / pod red. Andrzeja Steciwko i Marioli Wojtal ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Publisher: Opole : Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska ; [aut. Grażyna Bączyk et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052779] (7).
  Checked out (3).
Pielęgniarstwo pediatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Bogusław Pawlaczyk ; aut. Anna Basa [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080818] (7).
Pedagogika / red. nauk. Wiesława Ciechaniewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz et al.]. Edition: Wyd. 2 uaktual. i rozszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-098742] (18).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (1).
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii / pod red. Celiny Łepeckiej-Klusek ; [aut. Michał Bokiniec et al.]. Publisher: Lublin : Czelej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-096416] (10).
Lists:
Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo / pod red. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Marty Muszalik ; [aut. Zbigniew Bartuzi et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052206] (9).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego / pod red. Ewy Wilczek-Rużyczki. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052170] (8).
  Checked out (2).
Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej : podręcznik dla studentów studiów licencjackich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu / pod red. Anny Ksykiewicz-Dorota ; [aut. Genowefa Gaweł et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-052107] (9).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Zarządzanie w pielęgniarstwie : podręcznik dla studentów studiów magisterskich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu / pod red. Anny Ksykiewicz-Dorota ; [aut.: Genowefa Gaweł et al.]. Publisher: Lublin : Czelej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-052089] (9).
  Copies available for reference: [CZ 614.2] (1).
Pielęgniarstwo internistyczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086418] (10).
Diagnozy i interwencje pielęgniarskie : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko ; [aut. Grażyna Cepuch et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099988] (9).
  Checked out (1).
Onkologia : podręcznik dla pielęgniarek / pod red. Arkadiusza Jeziorskiego ; aut.: Jacek Fijuth [et al.]. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-076141] (7).
  Copies available for reference: [CZ 616] (1).
  Checked out (2).
Wybrane modele pielęgniarstwa : podstawa praktyki pielęgniarskiej / Stefania Poznańska, Lucyna Płaszewska-Żywko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-057035] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Procedury pielęgniarskie : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko ; [aut. Bogusława Baran-Osak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065450] (3).
  Checked out (1).
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych / Helena Lenartowicz, Maria Kózka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067269] (1).
Pielęgniarstwo w neurochirurgii / pod red. Roberta Ślusarza, Marii T. Szewczyk ; [aut. Wojciech Beuth et al.]. Publisher: Warszawa : Borgis Wydawnictwo Medyczne, 2006. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Pielęgniarstwo onkologiczne / pod red. Andrzeja Nowickiego ; [zespół aut.: Stanisław Betlejewski et al.]. Publisher: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz et al.]. Edition: Wyd. 2 (popr. i uzup.).Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061756] (4).
  Checked out (4).
Badanie fizykalne w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Danuta Dyk ; aut. Edyta K. Cudak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067305] (1).
  Checked out (3).
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska ; [aut. Monika Biercewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-067346] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Celina Łepecka-Klusek ; [aut. Michał Bokiniec et al.]. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for reference: [CZ 618] (1).
Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego : podręcznik dla studiów medycznych / Grażyna Cepuch [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-095611] (9).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Neurologia dla studentów wydziału pielęgniarstwa / Bożena Adamkiewicz, Andrzej Głąbiński, Andrzej Klimek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak ; [aut. Joanna Antoniuk et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-067342] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych / Helena Lenartowicz, Maria Kózka. Edition: Wyd. 1, (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-107676] (8).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko ; [aut. Iwona Bodys-Cupak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-067350] (4).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Pielęgniarstwo kardiologiczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Dorota Kaszuba, Anna Nowicka ; [aut. Marta Arendarczyk et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-084496] (2).
  Checked out (1).
Pielęgniarstwo onkologiczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Anna Koper ; [aut. Beata Borzych et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-099394] (3).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Anna Abramczyk et al.]. Edition: Wyd. 2 (popr. i uzup., dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-095754] (4).
Procedury pielęgniarskie w chirurgii : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło ; aut. Ewa Czaja [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (4).

Powered by Koha