Your search returned 65 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego / Małgorzata Grego-Hoffmann. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2013 r.Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Medical law : cases and commentaries / Zbigniew Banaszczyk [et al.] ; ed. by Marek Sajfan. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2012. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-093952] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie : standardy międzynarodowe / red. nauk. Joanna Różyńska, Marcin Waligóra ; aut. Weronika Chańska [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Kto tu rządzi - ja czy mój mózg ? / Michael S. Gazzaniga ; przekł.: Agnieszka Nowak. Publisher: Sopot : Smak Słowa, 2013. Other title: Kto tu rządzi - ja czy mój mózg ? : neuronauka a istnienie wolnej woli.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-090921] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1).
  Checked out (1).
Prawo medyczne : komentarze i glosy do orzeczeń sądowych / Mirosław Nesterowicz. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-104630] (1).
Zdrowie : problem medyczny, prawny, polityczny? : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Teresy Gardockiej, Tomasza Maksymiuka, Jędrzeja Skrzypczaka ; przy współpracy Bartosza Hordeckiego. Publisher: Warszawa : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-115406] (1).
Prawo medyczne dla pielęgniarek / Dorota Karkowska ; z wprow. Włodzimierza Cezarego Włodarczyka. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Potęga checklisty : jak opanować chaos i zyskać swobodę w działaniu / Atul Gawande ; przekł. Rafał Śmietana. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Ustawa o działalności leczniczej : komentarz / Maciej Dercz, Tomasz Rek. Edition: Wyd. 2 , stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Oblicza Temidy : aspekty prawne ochrony zdrowia : (zagadnienia wybrane) / pod red. Igora Zgolińskiego. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2013. Other title: Aspekty prawne ochrony zdrowia.Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Forensic DNA collection at death scene : a pictorial guide / Rhonda Williams, Roger Kahn. Publisher: Boca Raton [etc.] : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Prawo dla ratowników medycznych / Małgorzata Paszkowska. Edition: [Stan prawny na dzień 14 maja 2016 r.].Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113299] (1).
Prawo i Medycyna. Publisher: Warszawa : ABACUS Biuro Promocji Medycznej, 1999-2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-14] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-14] (3).
Problemy prawne na styku sportu i medycyny / redaktorzy Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo medyczne : komentarze i glosy do orzeczeń sądowych / Mirosław Nesterowicz. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Człowiek w ujęciu holistycznym / redakcja Krzysztof Rejman, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Alicja Kłos, Anna Muzyczka, Monika Wujec. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Lists:
Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego / redakcja naukowa Rafał Kubiak, Leszek Kubicki ; [autorzy] Zbigniew Banaszczyk [i 22 pozostałych]. Edition: Stan prawny na 20 stycznia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Checked out (1).
Służyć życiu = Serve a life / Grażyna Kowalik. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Serve a life.Online Access: Click here to access online
Koniec życia - aspekty medyczne, prawne i moralne = End of life - medical, legal and moral aspects / Ryszard Gajdosz. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: End of life - medical, legal and moral aspects.
Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie / redaktorzy Teresa Gardocka, Agnieszka Fiutak, Dariusz Jagiełło ; autorzy Dorota Bednarek, Michał Boczek, Paulina W. Chełmowska, Agnieszka Fiutak, Teresa Gardocka, Katarzyna Gutbier, Dariusz Jagiełło, Paweł Kowalski, Rafał Kubiak, Katarzyna Mełgieś, Agnieszka Mikos-Sitek, Dorota Parnowska, Jacek Sobczak, Tomasz Wierzchowski, Iwona Wrześniewska-Wal, Martyna Żelazowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej : praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia / redakcja naukowa Magdalena Rutkowska, Sławomir Szczepaniak. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Lists:
Bioethical dilemmas on medical grounds : psychological perspective / Justyna A. Kaczmarczyk, Monika Szpringer. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Dylematy bioetyczne na gruncie medycyny : perspektywa psychologiczna.Online Access: Click here to access online
Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2000 r. OPK 13/01 / Jerzy Jacyszyn. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Ordynacja i farmakoterapia w praktyce pielęgniarki i położnej : jak wystawiać recepty, zlecenia, skierowania / redakcja Ewa Hryniewiecka, Ilona Joniec-Maciejak ; autorzy: Michał Ciszek, Ewa Hryniewiecka, Ilona Joniec-Maciejak, Dorota Lasota, Adriana Wawer, Elżbieta Wawiórko, Piotr Wilkowski, Monika Wójtowicz, Piotr Złamańczuk. Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 615] (1).
Lists:
Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej / Włodzimierz Galewicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Lists:
Prawo medyczne / [redaktor merytoryczny: Justyna Zajdel ; autorzy: Rafał Budzisz, Aleksander Kaźmierski, Rafał Kubiak, Agnieszka Liszewska, Agnieszka Pachciarz, Monika Urbaniak, Justyna Zajdel, Radosław Zajdel]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Meritum : prawo medyczne.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Regulacja prawna czynności medycznych / redakcja naukowa Maria Boratyńska, Przemysław Konieczniak ; [autorzy] Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Agnieszka Bielska-Brodziak, Maria Boratyńska, Urszula Drozdowska, Ewa Guzik-Makaruk, Beata Janiszewska, Julia Kapelańska-Pręgowska, Błażej Kmieciak, Przemysław Konieczniak, Dorota Krekora-Zając, Rafał Kubiak, Paweł Łuków, Wojciech Maczuch, Mirosława Malczewska, Jacek Malczewski, Joanna Różyńska, Eleonora Zielińska. Edition: Stan prawny na 15 grudnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Regulacja prawna czynności medycznych / redakcja naukowa Maria Boratyńska, Przemysław Konieczniak ; [autorzy] Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Agnieszka Bielska-Brodziak, Maria Boratyńska, Urszula Drozdowska, Ewa Guzik-Makaruk, Beata Janiszewska, Julia Kapelańska-Pręgowska, Błażej Kmieciak, Przemysław Konieczniak, Dorota Krekora-Zając, Rafał Kubiak, Paweł Łuków, Wojciech Maczuch, Mirosława Malczewska, Jacek Malczewski, Joanna Różyńska, Eleonora Zielińska. Edition: Stan prawny na 15 grudnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo dla ratowników medycznych / Małgorzata Paszkowska. Edition: Wydanie II, stan prawny na dzień 1 stycznia 2019 r.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-115790] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Medycyna pracy : profilaktyka i orzecznictwo : vademecum / Tomasz Wittczak. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).

Powered by Koha