Your search returned 9 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Poziom umysłowy i zainteresowania młodzieży / [red. Jan Konopnicki]. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1965. Availability: Copies available for loan: [MA-006410] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013121] (1).
L.d.d.w. - Osierocona generacja / Dariusz Chętkowski. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. Other title: Lekcja do dyspozycji wychowawcy - Osierocona generacja | Osierocona generacja.Availability: Copies available for hold on place: [M-040699] (1).
Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości / Kinga Musialska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057287] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
  Checked out (1).
Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-107719] (1).
Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Plany życiowe oraz aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego : raport z badań / Bożena Pactwa. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-107778] (1).
  Checked out (1).
Aspiracje : studium psychologiczne i socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Między szkołą a domem : konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych / Mariusz Zemło ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-108670] (1).
Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym / Anna Zawada. Publisher: Kraków : Impuls ; Katowice : UŚ, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).

Powered by Koha