Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Młodzież w zmieniającym się świecie / pod red. Alicji Keplinger. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży / Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003641] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Polska w Rosji - Rosja w Polsce : stosunki polityczne : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Paradowskiego, Szymona Ossowskiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM - Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata : studium socjopedagogiczne / Agnieszka Cybal-Michalska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków / Beata Gola. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085185] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.83] (1).
Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Publisher: Kraków : "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-055819] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Lists:
Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości / Kinga Musialska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057287] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
  Checked out (1).
Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / pod red. Beaty Szluz. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech / Justyna Kusztal. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-100769] (1).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Aspiracje : studium psychologiczne i socjopedagogiczne / Wiesław Sikorski. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Świat Digital Natives : młodzież w poszukiwaniu siebie i innych / Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Problemy uczniów niedostosowanych społecznie : analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Aneta Paszkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Młodzież na biegunach życia społecznego / pod red. Agnieszki Wilczyńskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Ewy Golbik. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi / Anna Bokszczanin. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Młodzież a sekty : udział licealistów w programie profilaktycznym w kontekście podatności na działania grup psychomanipulacyjnych / Joanna Katarzyna Frankowiak. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Lists:
Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym / Anna Zawada. Publisher: Kraków : Impuls ; Katowice : UŚ, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Uwarunkowania zachowań ryzykownych u młodzieży leczonej w szpitalach warszawskich / Joanna Sadowska-Mazuryk. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Academicon, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Totalitaryzm w epoce postmodernizmu : raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu / Zespół Badawczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: kierownik zespołu Piotr Mazurkiewicz, członkowie zespołu Michał Gierycz, Krzysztof Wielecki, Mariusz Sulkowski, Marcin Zarzecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, [2018]. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).

Powered by Koha