Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / praca pod red. Kazimierza Jaremczuka i Jerzego Posłusznego ; [kol. red. Jan Szreniawski et al.]. Publisher: Przemyśl : WSAiZ, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Fundusze private equity : wpływ na wartość spółki / Marek Panfil. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004164] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Kapitał społeczny : ekonomia społeczna / pod red. Tomasza Kaźmierczaka i Marka Rymszy ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-101385] (1).
Program Operacyjny Kapitał Ludzki / [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ; Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 2007. Other title: Człowiek - najlepsza inwestycja | Program Operacyjny - Kapitał Ludzki.Availability: Copies available for hold on place: [M-002740] (1).
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości / Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.). Publisher: Warszawa ; CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się / Svetlana Gudkova. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057251] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny / Anna Golejewska. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marta Götz. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093264] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich = (Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development) / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. Other title: Human and Social Capital in the Process of the Rural Areas' Development.Availability: Copies available for loan: [M-066193] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
W poszukiwaniu dobrych praktyk : atlas inicjatyw lokalnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / [red. merytoryczna Dominika Częstochowska et al. ; aut. Dorota Angerman et al.]. Publisher: Warszawa : Centrum Projektów Europejskich. Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, [2011]. Availability: Copies available for hold on place: [M-103471] (1).
Miasto innowacyjne : wiedza - przedsiębiorczość - marketing = Innovative city : knowledge - enterprise - marketing / pod red. Zbigniewa Makieły i Andrzeja Szromnika. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2012. Other title: Innovative city : knowledge - enterprise - marketing.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego : aspekty lokalne i globalne / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-089695] (1).
Sztuka - kapitał kulturowy polskich miast / red. nauk. Ewa Rewers i Agata Skórzyńska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu : diagnoza, interpretacje, konteksty / Maria Dudzikowa [et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-111048] (1).
Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w Polsce / Jan Fazlagić. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego / pod redakcją Sylwii Słowińskiej. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-107948] (1).
Jednostka - zbiorowość - państwo w dobie społeczeństwa ponowoczesnego [Dokument elektroniczny] : spojrzenie interdyscyplinarne / redakcja naukowa: Magdalena Sitek, Małgorzata Such-Pyrgiel ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016. Availability: Copies available for hold on place: [MLT-000999] (1).
Zaufanie i kapitał społeczny w polskim biznesie / Dariusz J. Błaszczuk, Jan Fazlagić, Robert Skikiewicz. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha